Jazyky

Na škole vyučujeme anglický jazyk a německý jazyk. Časová dotace angličtiny činí 6 vyučovacích hodin týdně pro 1. až 9. ročník.
Časová dotace němčiny činí 3 vyučovací hodiny týdně pro 5. až 9. ročník. Oba dva jazyky jsou rozšířeny o metodu výuky CLIL na druhém stupni vzdělávání a možností certifikace znalostí mezinárodně uznávanými zkouškami.