Jazyky

Na škole vyučujeme anglický jazyk (povinný), německý jazyk (povinný) a francouzský jazyk (dobrovolný).
Časová dotace angličtiny činí 6 hodin týdně pro 1.-9. ročník.
Časová dotace němčiny činí 3 hodiny týdně pro 5.-9. ročník.
Časová dotace francouzštiny činí 1 hodinu týdně pro 8. ročník a 2 hodiny týdně pro 9. ročník (při stejném počtu snížení hodin z časové dotace anglického jazyka).
Angličtina a němčina jsou rozšířeny o vstupy do hodin naukových předmětů v rámci metody CLIL ve vybraných ročnících.