Specifikace školného

Školné

Platba se standardně provádí na pololetí školního roku v celkové výši 17.500 Kč pro žáka školy. Podle potřeby rodičů však může být dohodnut i splátkový kalendář.
Termíny úhrad školného jsou stanoveny do 15. září a 31. ledna příslušného pololetí.
Je možné zažádat o sourozeneckou slevu pro starší dítě; po slevě bude činit školné 12.500 Kč/pololetí.
Platbu lze provádět hotově nebo převodem na účet školy číslo: 722771309/0800 (variabilní symbol: datum narození dítěte). Do zprávy pro příjemce můžete pro lepší orientaci uvést i jméno dítěte.
Formulář smlouvy o výuce naleznete zde.

V čem se jiným školám podobáme?
PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY*

07.00-16.30 (pondělí-pátek)
07.00-15.00 (pátek)

V čem se od jiných škol odlišujeme?

DÉLKA VYUČOVÁNÍ

1.-5. ročník 8.00-14.00 (pondělí-pátek)
6.-9. ročník 8.00-14.50 (pondělí-pátek)

V čem jsme výjimeční?

ANGLICKÝ JAZYK

1.-9. ročník, 6 hodin týdně, část výuky s rodilými mluvčími, dělené hodiny
anglická knihovna, metoda CLIL, přípravné kurzy pro složení Cambridgeských zkoušek*, benefit pro úspěšné žáky

NĚMECKÝ JAZYK

5.-9. ročník, 3 hodiny týdně
metoda CLIL, přípravné kurzy pro složení mezinárodních zkoušek*

FRANCOUZSKÝ JAZYK

8.-9. ročník, jako alternativa za anglický jazyk v počtu 1 hodina v 8. ročníku, 2 hodiny v 9. ročníku

INFORMATIKA

1.-9. ročník, 1 hodina týdně
v každém ročníku využití IT technologie ve výuce, specializované učebny vybavené iMacy a iPady, výuka podporující systém 1:1

KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA

45minutový blok jednou týdně pro všechny žáky
středeční školní bohoslužba rozdělená dle věkových kategorií, školní kaple, prezentace anglických a českých písní

VÝMĚNNÉ POBYTY A PRAVIDELNÉ ŠKOLNÍ AKCE

partnerské školy v Německu* (Regensburg, Selb, Zwickau) a USA*
lyžařský výcvik v Alpách*, škola v přírodě*, vodácký výlet*, adaptační pobyt*...

SPOLUPRÁCE
ZUŠ, ISMFA Prague, partnerské školy v zahraničí, regionální organizace...

PROJEKTY

čajovna, den otevřených dveří, den seniorů, luteránské dvorky...
EU, MŠMT, Erasmus...

* Aktivity a činnosti hrazené nad rámec školného.