Školné

Platba se standardně provádí na pololetí školního roku (5 měsíců) v celkové výši 19.000 Kč za žáka školy. Podle potřeby rodičů však může být dohodnut i splátkový kalendář.
Termíny úhrad školného jsou stanoveny do 15. září a 31. ledna příslušného pololetí.
Je možné zažádat o sourozeneckou slevu pro starší dítě; po slevě bude činit školné 14.000 Kč/pololetí.
Platbu lze provádět hotově nebo převodem na účet školy číslo: 722771309/0800 (variabilní symbol: datum narození dítěte). Do zprávy pro příjemce je pro lepší orientaci vhodné uvést celé jméno dítěte.
Ve školném není zahrnuta cena obědů, učebních pomůcek.
Formulář smlouvy o výuce naleznete zde.

V čem se od jiných škol odlišujeme?

 • provozní doba školy - 07.00-16.30 (pondělí-pátek); 07.00-15.00 (pátek),

 • délka vyučování - 1.-5. ročník 8.00-14.00; 6.-9. ročník 8.00-14.50, 

 • anglický jazyk - 1.-9. ročník 6 hodin týdně, část výuky s rodilými mluvčími, dělené hodiny,

 • německý jazyk - 5.-9. ročník 3 hodiny týdně, dělené hodiny,

 • francouzský jazyk - 8.-9. ročník (jako alternativa za část hodin anglického jazyka) 1 hodina týdně (8. ročník), 2 hodiny týdně (9. ročník),

 • anglická knihovna, metoda CLIL (AJ-NJ), přípravné kurzy pro složení Cambridgeských zkoušek (AJ)* a zkoušek ÖSD (NJ)*, benefit pro úspěšné žáky v těchto zkouškách,

 • informatika - 1.-9. ročník 1 hodina týdně,

 • využití IT technologií ve výuce - specializované učebny vybavené iMacy a iPady, výuka podporující systém 1:1 iSchool, robotika

 • křesťanská výchova - 45minutový blok týdně pro všechny žáky školy,

 • středeční školní bohoslužba - školní kaple,

 • výměnné pobyty* - partnerské školy v Německu (Regensburg, Selb, Zwickau),

 • pravidelné školní akce* - lyžařský výcvik v Alpách, škola v přírodě, vodácký výlet, adaptační pobyt...,

 • spolupráce - ZUŠ, ISMFA Prague, partnerské školy, regionální organizace...,

 • školní projekty - Čajovna, den otevřených dveří, Den seniorů, Luteránské dvorky...,

 • mezinárodní projekty - EU, MŠMT, Erasmus+...

  * Aktivity a činnosti hrazené nad rámec školného.