Specifikace školného

Školné

Platba se standardně provádí na pololetí školního roku v celkové výši 16.000 Kč pro žáka školy. Podle potřeby rodičů však může být dohodnut i splátkový kalendář.
Termíny úhrad školného jsou stanoveny do 15. září a 31. ledna příslušného pololetí.
Je možné zažádat o sourozeneckou slevu pro starší dítě; po slevě bude činit školné 12.500 Kč/pololetí.
Platbu lze provádět hotově nebo převodem na účet školy. - č. ú. 722771309/0800. VS - datum narození dítěte. Do zprávy pro příjemce můžete pro lepší orientaci uvést i jméno dítěte.

Formulář smlouvy o výuce naleznete zde.

V ČEM SE JINÝM ŠKOLÁM PODOBÁME?

Provozní doba školy

7.30-16.00 (pondělí-čtvrtek)
7.30-15.00 (pátek)

Délka odpoledního bloku školní družiny*

14.00-16.00 (pondělí-čtvrtek)
14.00-15.00 (pátek)

V ČEM SE OD JINÝCH ŠKOL ODLIŠUJEME?

Délka vyučování

1.-5. ročník 8.00-14.00 (pondělí-pátek); polední pauza pro 1.-4. ročník 11.25-12.25 hodin
6.-9. ročník 8.00-14.50 (pondělí-pátek); polední pauza pro 5.-9. ročník 12.15-13.15 hodin

V ČEM JSME VÝJIMEČNÍ?

Anglický jazyk

  • 1.-9. ročník, 6 hodin týdně, část výuky s rodilými mluvčími, anglická knihovna, zpěv v angličtině, metoda CLIL na druhém stupni, přípravné kurzy pro složení Cambridgeských zkoušek*, benefit pro úspěšné žáky za zkoušku FCE
  • dělené hodiny

Německý jazyk

  • 5.-9. ročník, 3 hodiny týdně, metoda CLIL na druhém stupni, přípravné kurzy pro složení mezinárodních zkoušek

Francouzský jazyk

  • 8.-9. ročník, 1-2 hodiny týdně jako alternativa za 1-2 hodiny anglického jazyka

Informatika

  • v každém ročníku využití IT technologie ve výuce, specializované učebny vybavené iMacy a iPady, výuka v systému 1:1 na druhém stupni vzdělávání

Křesťanská výchova

  • 45minutový blok jednou týdně pro všechny žáky, středeční školní bohoslužba rozdělená dle věkových kategorií, školní kaple, prezentace anglických a českých písní

Výměnné pobyty

  • partnerské školy ve Spolkové republice Německo* (Regensburg, Selb, Milda, Zwickau) a Spojených státech amerických*, výuka lyžování v Nízkých Tatrách*, škola v přírodě*, vodácký výlet*, adaptační pobyty*...

Spolupráce

  • ZUŠ, ISMFA Prague, partnerské školy v zahraničí, regionální organizace...

Projekty

  • školní povahy (čajovna, den otevřených dveří, den seniorů, vyřazení žáků závěrečného ročníku, partnerství škol...)
  • EU, MŠMT, Erasmus...

* Aktivity a činnosti hrazené nad rámec školného.