Kalendář 2023-2024

31. 8. 2023

čtvrtek

14.30 hod. informativní schůzka pro rodiče dětí ze třídy Broučků

4. 9. 2023

pondělí

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

8.00 - 8.20 hod. informativní schůzka pro rodiče předškolních dětí

17. 9. 2023

neděle

SEZNAMOVACÍ POCHOD ZA SKŘÍTKEM KOLOMAZNÍČKEM

pro Broučky

28. 9. 2023

čtvrtek

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

státní svátek

28. 10. 2023

sobota

DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

státní svátek

7. 11. 2023

úterý

HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA (podzimní úkoly v Borském parku)

všechny třídy, od 18.00 hod.

17. 11. 2023

pátek

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

státní svátek

22. 11. 2023

středa

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO RODIČE MŠK 

pro předškoláky

Prosinec 2023

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ VE ŠKOLCE + VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA

všechny třídy

23. 12. 2023 - 2. 1. 2024

sobota - úterý

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

26. 2. 2024

pondělí

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE O MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25
od 15.30 hodin

27. 3. 2024

středa

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO RODIČE MŠK 

pro Broučky

29. 3. 2024

pátek

VELKÝ PÁTEK

státní svátek

1. 4. 2024

pondělí

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

státní svátek

Duben 2024

ZÁPISY DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠML 2024/25

1. 5. 2024

středa

SVÁTEK PRÁCE

státní svátek 

8. 5. 2024

středa

DEN VÍTĚZSTVÍ

státní svátek

2. - 9. 5. 2024

čtvrtek - čtvrtek

ZÁPISY DO MŠK PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

15. 5. 2024

středa

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO PRARODIČE DĚTÍ – DENSEN

všechny třídy

19. 5. 2024

neděle

RODINNÝ ODPOLEDNÍ VÝLET DO ŽDÍRECKÉ ZOO

pro Broučky

24. – 26. 5. 2024

pátek - neděle

VÍKEND V PŘÍRODĚ NA ŠUMAVĚ S DĚTMI A RODIČI MŠK

pro předškoláky

6. 6. 2024

čtvrtek

BROUČKOVÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST

pro Broučky

11. 6. 2024

úterý

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY

pro předškoláky

13. – 14. 6. 2024

čtvrtek - pátek

PŘESPÁNÍ VE ŠKOLCE

pro předškoláky

28. 6. 2024

pátek

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

29. 6. – 1. 9. 2024

LETNÍ PRÁZDNINY

26. – 30. 8. 2024

pondělí - pátek

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - LETNÍ KLUBÍČKO

nabídka pro děti MŠK a jejich sourozence z 1. a 2. ročníků ZŠML