BENEFIT PRO ŽÁKY ZŠML

PŘÍPRAVNÝ KURZ ZŠML
Kritéria:
žák 7. ročníku, doposud žádné výchovné opatření, prospěch za obě pololetí 7. ročníku = 1,00, pokračování v plnění povinné školní docházky na ZŠML
Benefit: zdarma přípravný kurz FCE pořádaný naší školou v 8. ročníku

CAMBRIDGESKÁ ZKOUŠKA I.
Kritéria:
žák 8., nebo 9. ročníku, úspěšné vykonání Cambridgeské zkoušky úrovně FCE v 8. nebo 9. ročníku, celkové hodnocení na vysvědčení všech pololetí za osmý, popř. devátý ročník s výsledkem:
prospěl/a s vyznamenáním, u žáků 8. ročníku pokračování v plnění povinné školní docházky na ZŠML
Benefit: uhrazení 75 % poplatku za vykonání této zkoušky, zkoušky FCE
(u žáků 9. ročníku vykonání zkoušky FCE nejpozději do 30. června)

CAMBRIDGESKÁ ZKOUŠKA II.
Kritéria:
žák ZŠML, účast v krajském kole (třetí postupové kolo) v olympiádě z anglického nebo německého jazyka a pokračování v plnění povinné školní docházky na ZŠML
Benefit: uhrazení 100 % poplatku za vykonání jakékoli jedné zkoušky buď z anglického jazyka, nebo německého jazyka, která prokazuje zvládnutí jazyka některým stupněm Společného evropského referenčního rámce (A1-C2)
(u žáků 9. ročníku vykonání zkoušky nejpozději do 30. června)