BENEFIT PRO ŽÁKY ZŠML

1/ PŘÍPRAVNÝ KURZ ZŠML

Kritéria: žák 7. ročníku + doposud žádné výchovné opatření + prospěch za obě pololetí
7. ročníku 1,00 + pokračování v plnění povinné školní docházky na ZŠML
Benefit: zdarma přípravný kurz B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools nebo ÖSD A1 pořádaný naší školou v 8. ročníku

 

2/ MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA I.

Kritéria: žák 8. / 9. ročníku + úspěšné vykonání Cambridgeské zkoušky úrovně B2 First for Schools nebo zkoušky ÖSD A2 v 8. / 9. ročníku + u žáků 8. ročníku pokračování v plnění povinné školní docházky na ZŠML
Benefit: uhrazení 50 % poplatku za vykonání této zkoušky (u žáků 9. ročníku vykonání zkoušky nejpozději do 30. června)

 

3/ MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA II.

Kritéria: 1. místo v okresním kole nebo účast v krajském kole (třetí postupové kolo) olympiády z anglického / německého jazyka + pokračování v plnění povinné školní docházky na ZŠML
Benefit: uhrazení 100 % poplatku za vykonání jakékoli jedné zkoušky buď z anglického jazyka, nebo německého jazyka, která prokazuje zvládnutí jazyka některým stupněm Společného evropského referenčního rámce A1-C2 (u žáků 9. ročníku vykonání zkoušky nejpozději do 30. června)

CERF.jpg