Učitelé MŠ

Adéla Hornová

učitelka MŠ - třída Beetles

Alena Bubeníková

ředitelka MŠ, učitelka MŠ - třída Frogs

Andrea Rolková

učitelka MŠ - třída Suns

Mgr. Simona Fialová

učitelka angličtiny

Mgr. Jana Hoffmannová

učitelka MŠ

Jaroslava Boučková

učitelka křesťanské výchovy

Lenka Švarcová

zřizovatel MŠ