Legislativa

Školní řád

Tendo dokument si můžete přečíst v papírové podobě na informativní nástěnce školy anebo si ho můžete ihned prohlédnout po kliknutí na odkaz níže.

Školní vzdělávací program

Tendo dokument si můžete přečíst v papírové podobě v sekretariátu školy anebo si ho můžete ihned prohlédnout po kliknutí na odkaz níže.

Žádost o informace a vyřízení stížnosti

V této směrnici naleznete postup při podání stížnosti. 

Výroční zpráva

V přiloženém dokumentu si můžete přečíst výroční zprávu.

Inspekční zpráva

Předkládáme záznam o provedené inspekci.

GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Lenka Švarcová, TČ: 377 387 009.