Učitelé

Mgr. Jana Hoffmannová

vedoucí ŠD; "Nejkrásnější hudba je lidský smích." J. Werich

Mgr. Michal Ballý

Pohybem ke zdraví s naším panem tělocvikářem.

Jaroslava Boučková

Vyrábějte tradičními i netradičními technikami s Jarkou.

Mgr. Jana Kovis

Procvičit si angličtinu můžete s Janou.

Mgr. Tomáš Pfejfer

Klub šikovných rukou s Tomášem.

Mgr. Radka Musilová

Prozkoumejte svět programování s Radkou.

Mgr. Zdenka Vybíralová

Objevte svět ukrytý v knížkách se Zdenkou.