Provoz školní družiny

Naše škola nabízí po ukončení vyučování školní družinu (ŠD). Jedná se o aktivní činnosti s dohledem nad žáky, resp. účastníky školní družiny.

Pro koho je ŠD určena?

 • ŠD je k dispozici žákům 1. – 4. ročníku, žáci 5. ročníků budou přijati, pokud bude volná kapacita v ŠD
 • kapacita ŠD je 60 žáků (v pátek 30 žáků) 

Kde probíhá provoz ŠD?

 • v uzavřených učebnách budovy školy
 • v PC učebně, jazykové učebně, sálu pro pohybovou výchovu, hřištích
 • v důsledku posledních událostí se ŠD bude snažit trávit co nejvíce času pobytem venku, tedy i vycházkami mimo areál školy

 Provozní doba

 • pondělí–čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin
 • pátek od 14.00 do 15.00 hodin

Úplata za pravidelnou denní docházku v ŠD

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je ve školním roce 2020/2021 stanovena na 60,- Kč za započatý den.
Vyúčtování bude probíhat dle docházky ve dvouměsíčních intervalech. První úplata proběhne v měsíci listopad 2020.

Vyzvedávání dětí

Své děti si rodiče vyzvedávají v příslušných třídách nebo venku na hřišti. Děti jsou předávány jen osobám uvedeným na přihlášce. V případě písemného souhlasu (vyplněného v přihlášce) mohou žáci opouštět školní družinu sami v uvedeném čase.
Žáci mohou odcházet ze školní družiny na kroužky pořádané ve škole ZŠML. Odchází vždy v doprovodu lektora daného kroužku. Časy, ve kterých budou žáci pouštěni, jsou následující: 14:00-14:15, 14.50-15:00, 15.30-16.00. 

Omlouvání dětí

Omlouvání nepřítomnosti žáků se provádí včas na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Nemá-li zákonný zástupce možnost zaslat e-mail, použije vytištěný "Omluvný list", který v určený den předá žák třídnímu učiteli.

 Pomůcky

 • přezůvky
 • převlečení a vhodnou obuv na pobyt venku
 • starou zástěru nebo košili na výtvarničení
 • svačinu a dostatečné množství pití

Oznamování změn

Žádáme rodiče, aby včas oznamovali změnu osob, které budou vyzvedávat dítě. V případě, že se některé údaje vyplněné v přihlášce během roku změní, prosíme, dejte včas vědět (hlavně v případě změn telefonních čísel), a to osobně, nebo e-mailem.

Přihlášení dítěte do školní družiny

Nutnou podmínkou přijetí dítěte do ŠD je řádně vyplněná Přihláška do školní družiny, kterou si můžete stáhnout z webu školní družiny nebo osobně vyzvednout ve škole. Přihlášky odevzdávejte od 1. 9. 2020 osobně Janě Hoffmannové, nebo tajemnici školy Lence Švarcové, případně zasílejte elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
V případě dalších informací se můžete obracet na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odhlášení ze školní družiny

Pokud dítě školní družinu přestane navštěvovat během školního roku, je nutné jej z družiny odhlásit pomocí formuláře “Odhlášení ze školní družiny”. Neučiní-li tak zákonný zástupce, bude po něm požadována úplata za pravidelnou denní docházku v ŠD.

 Zahájení provozu školní družiny: 2. září 2020

Děkuji Vám za respektování všech bodů a na společně strávená odpoledne s Vašimi dětmi se těší Jana Hoffmannová, vedoucí vychovatelka ŠD.

 ZÁJMOVÉ BLOKY (KROUŽKY) V RÁMCI ŠD

pondělí–čtvrtek 14.15-15.30
pátek 14.15-14.45

PONDĚLÍ
- robotika
- vyučující Mgr. Radka Musilová/Mgr. Jana Hoffmannová

ÚTERÝ
- sportovní hry – rozvoj hrubé motoriky, hry s různým sportovním náčiním, seznámení s různými druhy sportu, radost ze hry, prožitek
- vyučující: Mgr. Michal Ballý/Mgr. Jana Hoffmannová
 
STŘEDA
- pracovní činnosti (vyrábění – různé materiály, tradiční i netradiční techniky)
- vyučující: Jaroslava Boučková/Mgr. Jana Hoffmannová
 
ČTVRTEK
- klub šikovných rukou
- vyučující: Mgr. Tomáš Pfejfer/Mgr. Jana Hoffmannová
 
PÁTEK
- deskové hry/knihovníček
- vyučující: Mgr. Jana Hoffmannová/Mgr. Radka Musilová
 
Poznámky

Žádáme rodiče, aby své děti nevyzvedávali v době zájmových bloků.
Zájmové bloky jsou kroužky, které jsou započítány v ceně poplatku za ŠD.