Provoz školní družiny

Naše škola nabízí po ukončení vyučování školní družinu (ŠD). Jedná se o aktivní činnosti s dohledem nad žáky, resp. účastníky školní družiny.

Pro koho je ŠD určena?

  • ŠD je k dispozici žákům 1.–5. ročníku
  • Kapacita ŠD je 60 žáků (v pátek 30 žáků) 

Kde probíhá provoz ŠD?

  • V uzavřených učebnách budovy školy
  • V PC učebně, jazykové učebně, sálu pro pohybovou výchovu, hřištích

 Provozní doba

  • pondělí–čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin
  • pátek od 14.00 do 15.00 hodin

Úplata za pravidelnou denní docházku v ŠD

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je ve školním roce 2020/2021 stanovena na 60,- Kč za započatý den.
Vyúčtování bude probíhat dle docházky ve dvouměsíčních intervalech. První úplata proběhne v měsíci listopad 2020.

Vyzvedávání dětí

Své děti si rodiče vyzvedávají v příslušných třídách nebo venku na hřišti. Děti jsou předávány jen osobám uvedeným na přihlášce. V případě písemného souhlasu (vyplněného v přihlášce) mohou žáci opouštět školní družinu sami v uvedeném času.
Žáci prvních tříd odcházejí ze školní družiny sami pouze v případě návštěv hodin kroužků v prostorách školy. Časy a jména vyučujících je nutno uvést do přihlášky. V ostatních případech odcházejí žáci pouze na základě údajů v přihlášce.
Žáci ostatních tříd (2.-5.) odcházejí ze školní družiny sami v případě návštěv hodin kroužků v prostorách školy. Tito žáci mohou též odcházet ze školní družiny sami bez doprovodu. Časy, ve kterých budou žáci pouštěni, jsou následující: 14.55 hod., 15.30 hod., 16.00 hod. 

Omlouvání dětí

Omlouvání nepřítomnosti žáků se provádí včas na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Nemá-li zákonný zástupce možnost zaslat e-mail, použije vytištěný "Omluvný list", který v určený den předá žák třídnímu učiteli.

 Pomůcky

  • Přezůvky
  • Převlečení a vhodnou obuv na pobyt venku
  • Starou zástěru nebo košili na výtvarničení
  • Svačinu a dostatečné množství pití

Oznamování změn

Žádáme rodiče, aby včas oznamovali změnu osob, které budou vyzvedávat dítě. V případě, že se některé údaje vyplněné v přihlášce během roku změní, prosíme, dejte včas vědět (hlavně v případě změn telefonních čísel), a to osobně, nebo e-mailem.

Přihlášení dítěte do školní družiny

Nutnou podmínkou přijetí dítěte do ŠD je řádně vyplněná Přihláška do školní družiny, kterou si můžete stáhnout z webu školní družiny nebo osobně vyzvednout ve škole. Přihlášky odevzdávejte od 1. 9. 2020 osobně Janě Hoffmannové, nebo tajemnici školy Lence Švarcové, nebo zasílejte elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
V případě dalších informací se můžete obracet na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odhlášení ze školní družiny

Pokud dítě školní družinu přestane navštěvovat během školního roku, je nutné jej z družiny odhlásit pomocí formuláře “Odhlášení ze školní družiny”. Neučiní-li tak zákonný zástupce, bude po něm požadována úplata za pravidelnou denní docházku v ŠD.

 Zahájení provozu školní družiny: 3. září 2019

Děkuji Vám za respektování všech bodů a na společně strávená odpoledne s Vašimi dětmi se těší Jana Hoffmannová, vedoucí vychovatelka ŠD.

 ZÁJMOVÉ BLOKY (KROUŽKY) V RÁMCI ŠD

pondělí–čtvrtek 14.15-15.30
pátek 14.15-14.45

PONDĚLÍ
- svět je jedno velké divadlo!
- vyučující Mgr. Tomáš Pfejfer/Mgr. Jana Hoffmannová

ÚTERÝ
- sportovní hry – rozvoj hrubé motoriky, hry s různým sportovním náčiním, seznámení s různými druhy sportu, radost ze hry, prožitek
- vyučující: Mgr. Michal Ballý/Mgr. Jana Hoffmannová
 
STŘEDA
- pracovní činnosti (vyrábění – různé materiály, tradiční i netradiční techniky)
- vyučující: Jaroslava Boučková/Mgr. Jana Hoffmannová
 
ČTVRTEK
- zdravá záda - cviky na správné držení páteře, předcházení svalovým disbalancím, zpevňování středu těla
- vyučující: Mgr. Michal Ballý/Mgr. Jana Hoffmannová
 
PÁTEK
- robotika/deskové hry
- vyučující: Mgr. Jana Hoffmannová/Mgr. Radka Musilová
 
Poznámky

Žádáme rodiče, aby své děti nevyzvedávali v době zájmových bloků.
Zájmové bloky jsou kroužky, které jsou započítány v ceně poplatku za ŠD.