Provoz školní družiny

Naše škola nabízí po ukončení vyučování školní družinu (ŠD). Jedná se o aktivní činnosti s dohledem nad žáky, resp. účastníky školní družiny.

Pro koho je ŠD určena?

 • ŠD je k dispozici žákům 1. – 5. ročníku
 • kapacita ŠD je 90 žáků

Kde probíhá provoz ŠD?

 • v uzavřených učebnách budovy školy
 • v PC učebně, jazykové učebně, sálu pro pohybovou výchovu, hřištích
 • v důsledku posledních událostí se ŠD bude snažit trávit co nejvíce času pobytem venku, tedy i vycházkami mimo areál školy

 Provozní doba

 • pondělí–čtvrtek: 14.05 - 16.30 hodin
 • pátek: : 14.05 - 15.00 hodin

Úplata za pravidelnou denní docházku v ŠD

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je ve školním roce 2021/2022:

Provozní doba Cena
Odpolední družina 14:05 - 15:00 40,-
Odpolední družina 14:05 - 16:30 70,-


Vyúčtování bude probíhat dle docházky ve dvouměsíčních intervalech. První úplata proběhne v měsíci listopad 2021.

Vyzvedávání dětí

Své děti si rodiče vyzvedávají v příslušných třídách nebo venku na hřišti. Děti jsou předávány jen osobám uvedeným na přihlášce. V případě písemného souhlasu (vyplněného v přihlášce) mohou žáci opouštět školní družinu sami v uvedeném čase.
Žáci mohou odcházet ze školní družiny na kroužky pořádané ve škole ZŠML. Odchází vždy v doprovodu lektora daného kroužku. Časy, ve kterých budou žáci pouštěni, jsou následující: 14:00-14:15, 14.50-15:00, 15.30-16.30. 

Omlouvání dětí

Omlouvání nepřítomnosti žáků se provádí včas na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Nemá-li zákonný zástupce možnost zaslat e-mail, použije vytištěný "Omluvný list", který v určený den předá žák třídnímu učiteli.

 Pomůcky

 • přezůvky
 • převlečení a vhodnou obuv na pobyt venku, holínky, pláštěnka
 • starou zástěru nebo košili na výtvarničení
 • svačinu a dostatečné množství pití

Oznamování změn

Žádáme rodiče, aby včas oznamovali změnu osob, které budou vyzvedávat dítě. V případě, že se některé údaje vyplněné v přihlášce během roku změní, prosíme, dejte včas vědět (hlavně v případě změn telefonních čísel), a to osobně, nebo e-mailem.

Přihlášení dítěte do školní družiny

Nutnou podmínkou přijetí dítěte do ŠD je řádně vyplněná Přihláška do školní družiny, kterou si můžete stáhnout z webu školní družiny nebo osobně vyzvednout ve škole. Přihlášky odevzdávejte od 1. 9. 2021 osobně Janě Hoffmannové, nebo tajemnici školy Lence Švarcové, případně zasílejte elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
V případě dalších informací se můžete obracet na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odhlášení ze školní družiny

Pokud dítě školní družinu přestane navštěvovat během školního roku, je nutné jej z družiny odhlásit pomocí formuláře “Odhlášení ze školní družiny”. Neučiní-li tak zákonný zástupce, bude po něm požadována úplata za pravidelnou denní docházku v ŠD.

 Zahájení provozu školní družiny: 2. září 2021

Děkuji Vám za respektování všech bodů a na společně strávená odpoledne s Vašimi dětmi se těší Jana Hoffmannová, vedoucí vychovatelka ŠD.

 ZÁJMOVÉ BLOKY (KROUŽKY) V RÁMCI ŠD

den zaměření vychovatelé
pondělí Robotika R. Musilová, J. Hoffmannová, Z. Vybíralová
úterý Sportovní hry M. Ballý, J. Hoffmannová, Z. Vybíralová
středa Tvůrčí dílna J. Boučková, J. Hoffmannová, J. Bílá
čtvrtek Ruční práce T. Pfejfer, J. Hoffmannová, Z. Vybíralová
pátek Deskové hry R. Musilová, J. Hoffmannová, J. Bílá

Poznámky

Je možné využít možnosti "Ranního setkání”, kdy je škola otevřena pro žáky v čase od 7:00 do 7:30. Dohled vykonává paní učitelka Z. Vybíralová, J. Bílá nebo R. Musilová. Služba je zpoplatněna částkou 30 Kč/den.
Žádáme rodiče, aby své děti nevyzvedávali v době zájmových bloků.
Zájmové bloky jsou kroužky, které jsou započítány v ceně poplatku za ŠD.