Provoz školní družiny

Naše škola nabízí po ukončení vyučování školní družinu (ŠD). Jedná se o aktivní činnosti s dohledem nad žáky, resp. účastníky školní družiny.

Účastníci

  • školní družina je k dispozici žákům 1.-5. ročníku
  • kapacita je 90 žáků

Prostory

  • v uzavřených učebnách budovy školy
  • v ICT učebně, jazykové učebně, sálu pro pohybovou výchovu, hřištích

 Provozní doba

  • 14.05-16.30 (pondělí-čtvrtek)
  • 14.05-15.00 (pátek)

Úplata

Úplata činí ve školním roce 2022/2023:

Provozní doba Výše úplaty
Odpolední družina 14.05-15.00 Kč 40
Odpolední družina 14.05-16.30 Kč 70


Vyúčtování bude probíhat dle docházky ve dvouměsíčních intervalech. První úplata proběhne v měsíci listopad 2023.

Vyzvedávání

Své děti si rodiče vyzvedávají v příslušných třídách nebo venku na hřišti. Děti jsou předávány jen zletilým osobám uvedeným na přihlášce. V případě písemného souhlasu (vyplněného v přihlášce) mohou žáci opouštět školní družinu sami v uvedeném čase.
Žáci mohou odcházet ze školní družiny na kroužky pořádané ve škole ZŠML. Odchází vždy v doprovodu lektora daného kroužku. Časy, ve kterých budou žáci pouštěni, jsou následující: 14:00-14:15, 14.50-15:00, 15.30-16.30.
 

Omlouvání absence

Omlouvání nepřítomnosti žáků se provádí včas na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Omluvenka v elektronické podobě musí obsahovat tyto náležitosti:
celé jméno žáka
třída
datum
způsob a čas odchodu.

Nemá-li zákonný zástupce možnost zaslat e-mail, použije vytištěný "omluvný list", který v určený den předá žák třídnímu učiteli.
Omluvenky jsou přijímány nejpozději do 12:00 v den omluvy. Telefonické omluvenky nejsou možné. Pomůcky

  • přezůvky
  • převlečení a vhodnou obuv na pobyt venku, holínky, pláštěnka
  • starou zástěru nebo košili na výtvarničení
  • svačinu a dostatečné množství pití

Oznamování změn

Žádáme rodiče, aby včas oznamovali změnu osob, které budou vyzvedávat dítě. V případě, že se některé údaje vyplněné v přihlášce během roku změní, prosíme, dejte včas vědět (hlavně v případě změn telefonních čísel), a to osobně nebo e-mailem.

Přihlášení

Nutnou podmínkou přijetí dítěte do ŠD je řádně vyplněná přihláška do školní družiny, kterou si můžete stáhnout z webu školní družiny nebo osobně vyzvednout ve škole. Přihlášky odevzdávejte od 4. 9. 2023 osobně Janě Hoffmannové, nebo tajemnici školy Lence Švarcové, případně zasílejte elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V případě dalších informací se můžete obracet na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Odhlášení

Pokud dítě školní družinu přestane navštěvovat během školního roku, je nutné jej z družiny odhlásit pomocí formuláře “Odhlášení ze školní družiny”.Zájmové bloky

Den Zaměření Učitelé
Pondělí Robotika
Konverzace v Aj
Knihovníček

Radka Musilová, Jana Hoffmannová
Jana Kovis
Michaela Čechová

Úterý Tvůrčí dílna
Konverzace v Aj
Pohybové hry
Jaroslava Boučková,  Jana Hoffmannová
Daniel Hauck
Zdenka Vybíralová
Středa Sportovní hry
Konverzace v Aj
Robotika
Michal Ballý, Jana Hoffmannová
Jana Kovis
Radka Musilová
Čtvrtek Robotika
Knihovníček/pohybové hry
Pohybové hry
Knihovníček
Tomáš Pfejfer
Jana Hoffmannová
Zdenka Vybíralová
Michaela Čechová
Pátek Knihovníček/pohybové hry
Konverzace v Aj
Jana Hoffmannová, Radka Musilová
Jana Kovis

Poznámky
Žádáme rodiče, aby své děti nevyzvedávali v době zájmových bloků.
Zájmové bloky jsou kroužky, které jsou započítány v ceně úplaty.