Legislativa

Vnitřní řád školní družiny

 Školní vzdělávací program

Informace pro veřejnost:
ŠVP s názvem Naše cesta je v kompletní verzi u ředitele školy, a to v elektronické i písemné podobě.