V těchto dnech byl pro vás otevřen e-shop s produkty, které mají logo školy.

Statistika nuda je, má však krásné údaje.
Zaujal nás článek v Plzeňském deníku, ve kterém si jeho autoři všímali úspěšnosti škol a jejich deváťáků v přijímacím řízení v letech 2017-2023. Přečtě si, jak to celé dopadlo!

Příjemce dotace: Mateřská škola KLUBÍČKO, š. p. o.

Název projektu: Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů a dětí, registrační číslo: CZ.02.02.02/00/22_002/0003800
Cíl projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií, zaměření se na práci s interaktivní tabulí a iPady a využití těchto poznatků při výchovně-vzdělávacím procesu předškolních dětí v Mateřské škole KLUBÍČKO.

EUMŠMT_RGB.jpg

Je tomu rok od výstavy fotografií, které dokumentovaly proměny Školního náměstí a nejbližšího okolí. A protože řada občanů Předních Skvrňan i rodičů našich žáků nestihla tuto zajímavou výstavu zhlédnout, přicházíme s ní po roce znovu.