Specializované učebny

Výměnné pobyty v SRN, USA

Angličtina a němčina

Metoda CLIL ve výuce

Nová kolekce oblečení s logem ZŠML se spouští 21. září a potrvá do 7. října. Vybírejte oblečení, barvy, velikosti jako v klasickém e-shopu.
https://www.kraloveskoly.cz/sml/

Během léta jsme pro naše žáky zmodernizovali učebnu ICT, kterou jsme z prostředků EU a MŠMT vybavili novými počítačovými stanicemi iMac.
Jak se nám to povedlo, můžete posoudit sami.

Vážení rodiče, děkujeme, že věnujete pozornost aktuálním opatřením, která souvisejí s:
- návratem z ciziny (případná karanténa/negativní test/doporučení KHS),
- rouškami v budově školy,
- podezřením na COVID-19 a jiné onemocnění.

Ve škole platí:

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, Anglický a Německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.