Partnerské školy v zahraničí

Výměnné pobyty v SRN, USA

Angličtina a němčina

Kvalifikovaní učitelé

Mateřská škola Klubíčko nabízí poslední 3 volná místa do předškolních tříd (datum narození dítěte 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017). V případě Vašeho zájmu o zápis, informační schůzku a prohlídku školy prosím kontaktujte paní Lenku Švarcovou.
Děkujeme a budeme se na Vás těšit.

Jako každý rok pořádá naše škola Čajovnu, DENSEN - Den seniorů.
Babičky a dědečkové nás mohou navštívit, prohlédnout si interiéry školy a zúčastnit se bohoslužby i výuky svých vnoučat. Škola bude pro vás otevřena 25. 5. 2022 od 7.45 do 11.30 hod. Harmonogram dne:
8.15 - bohoslužba
8.55-10.40 - možnost nahlédnout do hodin prvního stupně
10.45-11.30 - pozvání do Čajovny
Rádi vás v naší škole uvítáme.

Jsme teprve v deváté třídě, ale svými znalostmi se v angličtině vyrovnáme maturantům.
A nejen to! Maturitu bychom z tohoto cizího jazyka měli dokonce všichni za jedna!

Blahopřejeme našim žákům k úžasnému umístění v okresním kole olympiády v německém a anglickém jazyce. Kateřina Pavelková a Anna Pavelková získaly ve svých kategoriích v německém jazyce 1. místo a Lucie Švarcová a Jiří Trávníček v anglickém jazyce 3. místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Rodiče a třetí osoby vstupují do školy pouze v nutných případech, a to maximálně do prostoru vrátnice, popř. sekretariátu.
Žádáme rodiče, aby věci, které přinášejí svým dětem, nechávali na vrátnici, do dalších prostor školy nebudou v době výuky/přestávky vpuštěni.
Netýká se rodičů, kteří doprovázejí/vyzvedávají své děti do/z MŠ Klubíčko ve vymezených časech. Tito rodiče jdou nejkratší cestou. Stejná výjimka platí pro rodiče účastníků školní družiny.
Důvodem je zajištění bezpečnostních pravidel.
Děkujeme.

Od 1. března naleznou žáci ve svém rozvrhu hodin v systému Škola OnLine detailní rozpis činností, které se v hodině probíraly.
Stačí kurzorem najet na buňku s předmětem a uvidíte popis toho, co žáci s vyučujícím v hodině probírali, která cvičení v učebnici/pracovním sešitě byla řešena.
V případě absence získáte přehled o učivu, které si máte doplnit. Výhodou je to, že na zameškaném učivu pracujete průběžně.
Děkujeme!

Vážení rodiče,
od 6. ročníku zařazujeme do výuky namísto papírových učebnic ty elektronické (v rámci předmětů, které mají s ICT úzkou spojitost), a proto časté dotazy směřují na parametry pro nákup tabletu, který k těmto účelům slouží; navíc se osvědčil jako dobrý nástroj pro distanční výuku.

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.