Školné

Měsíční poplatek 3.800 Kč

  • Platba se standardně provádí na období půl roku (5 měsíců). Podle potřeby rodičů však může být dohodnut i splátkový kalendář, tedy měsíční platbu.
  • Termíny úhrad školného jsou stanoveny do 24. září a 25. ledna příslušného pololetí.
  • Platbu lze provádět hotově nebo převodem na účet mateřské školy. Je možné zažádat o sourozeneckou slevu pro starší dítě; po slevě bude činit měsíční školné 2.800 Kč.
  • Č. ú. 7660222022/5500. VS - datum narození dítěte. Do zprávy pro příjemce můžete pro lepší orientaci uvést i jméno dítěte.
  • Neuhrazení do kontrolního termínu je chápáno jako ukončení docházky.
  • Formulář Smlouvy o výuce.
  • V ceně školného je kvalitní příprava pro vstup do ZŠML, každodenní výuka anglického jazyka, 1x za 14 dní odpolední Klubíčkohraní (Keramika, Malý věděc, Klubíčko pohádek), blok křesťanské výchovy a úhrada 1–2 kulturních akcí měsíčně včetně dopravy.

Stravování a pitný režim
Oběd a svačiny se hradí samostatně a jsou zajištěny ve školní jídelně.