Legislativa

Školní řád

Tento dokument si můžete přečíst v papírové podobě v sekretariátu školy, anebo si ho můžete ihned prohlédnout po kliknutí na odkaz níže.

Rozvoj talentu žáka

Žádost o RT slouží pro ty případy, kdy žák soustavně a pravidelně rozvíjí svůj talent, své nadání v oblasti sportu a umění v době vyučovacího dne.

Školní vzdělávací program

ŠVP s názvem Naše cesta se nachází v elektronické podobě ve vrátnici budovy školy.

Učební plán

Učební plány vycházejí z platného znění RVP ZV. Pro výuku v naší škole platí nadstandard, ve kterém jsou posílené časové dotace předmětů, kterými se naše škola profiluje.


Výroční zpráva

V přiloženém dokumentu si můžete přečíst výroční zprávu.

Žádost o informace a vyřízení stížnosti

V této směrnici naleznete postup při žádosti o informaci a postup při podání stížnosti.

Individuální vzdělávání žáka

Jedná se o takové vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole; nejčastěji v domácím prostředí. Ve škole pak žák pravidelně vykonává zkoušky. O povolení této formy vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě žádosti - § 41 zákona č. 561/2004 Sb.

GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je v naší škole paní Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., TČ: 377 387 009


Školská rada ZŠML

Školská rada Základní školy Martina Luthera se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.,  § 167 a §168, Jednacím řádem a Volebním řádem.

Zástupci zákonných zástupců žáků: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zástupci pedagogických pracovníků: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Mgr. Marcela Šiková
Zástupci zřizovatele: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (předseda)

Stravování žáků ZŠML

Žáci naší školy využívají pro tyto účely služby sousední střední odborné školy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu – Plzeň. Na těchto webových stránkách naleznete všechny potřebné informace – přihláška ke stravování, provozní řád, jídelníček, platby apod. https://www.hotelova-skola-plzen.cz/jidelna/