Zápisy

Věk dětí

 • Přijímáme děti ve věku 4 – 5 let (1 třída) a 5 – 6 let (2 třídy).
 • Upřednostňujeme děti se zájmem pokračovat ve studiu na ZŠML a celotýdenní docházkou.

Registrace

 • Na základě tradičního velkého zájmu o předškolní vzdělávání doporučujeme registraci dětí.
 • Registrace probíhá formou mailu na sekretariát MŠK (s údaji: jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, telefonní a emailové spojení na rodiče).

Informativní schůzka a den otevřených dveří

 • Všechny registrované zájemce zveme pravidelně v listopadu na informativní schůzku, prohlídku školy a den otevřených dveří.

Zápisy

 • Zápisy pro školní rok 2020/21 budou probíhat 4.-6. 5. 2020.
 • Pro školní rok 2020/21 proběhne pouze formální část zápisů.
 • Všechny registrované zájemce budeme informovat emailem.
 • Pro přijetí je nutná vyplněná žádost o přijetí, prohlášení o vzájemné shodě, prohlášení o řádném očkování dítěte a kopie očkovacího průkazu.
  Předložení prohlášení o řádném očkování dítěte se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • V případě volné kapacity přijímáme děti i během školního roku.