Základní škola Martina Luthera

Budova  panorama

Byla založena v roce 1992 a po celou dobu své existence si v Plzni a jejím okolí udržuje vysokou úroveň vzdělávání.

 • Je základní školou od 1. do 9. ročníku,
 • navazuje na Mateřskou školu Klubíčko, která sídlí v budově školy,
 • je školou s výrazným navýšením počtu hodin angličtiny, němčiny, francouzštiny a informatiky,
 • má jako přirozenou součást křesťanskou výchovu,
 • ve vyučování zařazuje metodu CLIL v anglickém i německém jazyce a tandemovou výuku,
 • angličtinu vyučuje ve spolupráci s českými učiteli a rodilými mluvčími z USA,
 • organizuje výměnné programy se školami v Německu a USA,
 • plně využívá elektronický systém komunikace mezi školou, žákem, rodičem – Škola OnLine,
 • ve výuce používá IC technologie – iMac, iPad, dataprojektory, roboty, ...,
 • využívá iPady k výuce v režimu 1:1 – především v přírodovědných oborech,
 • aktivně se zapojuje do projektů.

Co můžete očekávat vy, rodiče a žáci?

 • Vychováváme v souladu s principy slušného chování,
 • vytváříme rodinné prostředí – optimální počty žáků ve třídách,
 • klademe vysoké požadavky na vzdělávání, plnění povinností, řád, samostatnost,
 • vycházíme z osvědčených a prověřených metod, způsobů a forem vzdělávání a výchovy,
 • případné problémy řešíme co nejdříve a otevřeně o nich informujeme žáky, rodiče a učitele,
 • pro sportovně, výtvarně, pohybově… nadané žáky vytváříme podmínky, které umožňují rozvíjet jejich talent.

Co naopak v žádném případě neočekávejte!

 • Benevolenci k nepořádku a nedodržování pravidel slušného chování a jednání,
 • shovívavost k nesnášenlivosti v kolektivu a k projevům nadřazenosti (sociální, fyzická…),
 • shovívavost k tendencím psychického a fyzického nátlaku,
 • schovívavost k poškozování majetku školy a spolužáků,
 • přístup související s neopodstatněnými úlevami.

Co očekávájí učitelé?

 • Slušné a vstřícné jednání ze strany rodičů,
 • podporu učitelů při jejich práci,
 • zodpovědnost, nadhled a rozvahu při řešení výchovných a vzdělávacích problémů,
 • shodné směřování výchovy ve škole a v rodině,
 • vytváření podnětného prostředí pro děti.

Jak se k nám dostanete?

Tramvajová linka 2 - směr Skvrňany - zastávka Přední Skvrňany
Autobusová linka 41 - směr Křimice - zastávka U Apolla