Základní škola Martina Luthera

Budova  panorama

Byla založena v roce 1992 a po celou dobu své existence si udržuje vysokou úroveň vzdělávání.

Čím se škola profiluje?

 • je úplnou základní školou od 1. do 9. ročníku,
 • má po dvou třídách v 1.-5. ročníku a po jedné třídě v 6.-9. ročníku (do 6. ročníku se žáci spojují),
 • udržuje optimální počet žáků ve třídách prvního stupně a druhého stupně,
 • je propojena s Mateřskou školu Klubíčko,
 • je školou s výrazným navýšením počtu hodin cizích jazyků (AJ, NJ, FJ) a informatiky,
 • má jako přirozenou součást výchovy a vzdělávání křesťanskou výchovu,
 • ve vyučování zařazuje metodu CLIL v anglickém i německém jazyce a tandemovou výuku,
 • angličtinu vyučuje ve spolupráci s českými učiteli a rodilými mluvčími z USA,
 • organizuje výměnné programy se školami v Německu,
 • plně využívá elektronický systém komunikace mezi školou, žákem, rodičem – Škola OnLine,
 • ve výuce používá IC technologie – iMac, iPad, dataprojektory, roboty, ...,
 • využívá iPady k výuce v režimu 1:1 – především v přírodovědných oborech,
 • aktivně se zapojuje do projektů.

Co můžete očekávat?

 • vychováváme v souladu s principy slušného chování,
 • vytváříme rodinné prostředí,
 • klademe vysoké požadavky na vzdělávání, plnění povinností, řád, samostatnost,
 • vycházíme z osvědčených a prověřených metod, způsobů a forem vzdělávání a výchovy,
 • držíme krok s novými trendy ve výuce,
 • případné problémy řešíme co nejdříve a otevřeně o nich informujeme žáky, rodiče a učitele,
 • pro sportovně, výtvarně a pohybově nadané žáky vytváříme podmínky, které umožňují rozvíjet jejich talent.

Co naopak neočekávejte!

 • benevolenci k nepořádku a nedodržování pravidel slušného chování a jednání,
 • shovívavost k nesnášenlivosti v kolektivu a k projevům nadřazenosti, fyzického a psychického nátlaku,
 • schovívavost k poškozování majetku školy a spolužáků,
 • přístup související s neopodstatněnými úlevami.

Co očekávájí učitelé?

 • slušné a vstřícné jednání ze strany rodičů a žáků,
 • podporu učitelů při práci,
 • zodpovědnost, nadhled a rozvahu při řešení výchovných a vzdělávacích problémů,
 • shodné směřování výchovy,
 • vytváření podnětného prostředí pro děti.

Jak se k nám dostanete?

Tramvajová linka 2 - směr Skvrňany - zastávka Přední Skvrňany
Autobusová linka 41 - směr Křimice - zastávka U Apolla