Základní škola Martina Luthera

Budova  panorama

Byla založena v roce 1992 a po celou dobu své existence si v Plzni a jejím okolí udržuje vysokou úroveň vzdělávání a přístupu k žákům.

 • je základní školou od 1. do 9. ročníku,
 • navazuje na mateřskou školu, která sídlí v budově školy,
 • je školou s výrazným navýšením počtu hodin angličtiny, němčiny a výpočetní techniky,
 • má jako přirozenou součást výuky křesťanskou výchovu,
 • do výuky zařazuje metodu CLIL v anglickém i německém jazyce,
 • angličtinu vyučuje ve spolupráci s českými a americkými učiteli,
 • organizuje výměnné programy se školami v Německu a USA,
 • plně využívá elektronický systém komunikace mezi školou, žákem, rodičem – Škola OnLine,
 • je vybavena IC technologií – iMacy, iPady, dataprojektory, audiotechnika, roboty,
 • využívá iPady k výuce v režimu 1:1 – učebnice v iPadu,
 • aktivně se zapojuje do projektů, ze kterých čerpá dotace.

Co můžete očekávat vy, rodiče a žáci:

 • vychováváme v souladu s principy slušného chování,
 • vytváříme rodinné prostředí – optimální počty žáků ve třídách, spolupráce mezi třídami a učiteli,
 • klademe vysoké požadavky na vzdělávání, plnění povinností, řád, samostatnost,
 • vycházíme z osvědčených a roky prověřených metod, způsobů a forem vzdělávání a výchovy,
 • případné problémy řešíme co nejdříve a otevřeně o nich informujeme žáky, rodiče a učitele,
 • pro žáky nadané na sport, výtvarné umění, pohyb… vytváříme podmínky umožňující rozvoj jejich talentu.

Co naopak v žádném případě neočekávejte:

 • benevolenci k nepořádku a nedodržování pravidel slušného chování a jednání,
 • shovívavost k jakékoli nesnášenlivosti v kolektivu a k projevům nadřazenosti (sociální, fyzická…),
 • shovívavost k tendencím psychického a fyzického nátlaku,
 • schovívavost k ničení a poškozování majetku školy a spolužáků,
 • přístup související s neopodstatněnými úlevami.

Co očekáváme my, učitelé:

 • slušné a vstřícné jednání ze strany rodičů,
 • podporu učitelů při jejich práci,
 • zodpovědnost, nadhled a rozvahu při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků,
 • shodné směřování výchovy ve škole a v rodině,
 • vytváření co možná nejvhodnějšího podnětného prostředí pro děti.

Ročenka ZŠML - co se celý rok u nás děje

Připravili jsme pro Vás přehled dění v uplynulých školních rocích. Na ročenku se můžete podívat ve svém iPadu, kde je plně interaktivní a je vytvořená v aplikaci iBooksAuthor.
Pro přečtení v zařízení, které nemá iOS, jsme vytvořili i PDF verzi dokumentu.

Ročenka 3 Ročenka 4
ROCENKA 2 ROCENKA 1
ROCENKA ROCENKA 2