Klubíčkohraní

KERAMIKA

Kroužek KERAMIKA rozvíjí cit pro materiál, kreativitu, fantazii i představivost dětí. Dětem přináší radost z práce a vlastnoručně vyrobeného výrobku. Z keramiky jsou nadšené holky a velmi to baví i kluky.
Zahájení: v týdnu od 13. září 2021. Ukončení: v týdnu do 3. června 2022.

Kdy: 1x za 14 dní
Čas: 14 - 15 hod.
Vedoucí: Alena Bubeníková
Co s sebou: staré tričko, krabici od bot na výrobky

 JÓGOVÁNÍ

Kroužek JÓGOVÁNÍ pomáhá dětem nalézt nový pohled na pohyb a své prožitky. S dětmi si vytvoříme bezpečné, příjemné a pozitivní prostředí, ve kterém se společně naučíme odpočívat, relaxovat a vnímat své tělo.
Zahájení: v týdnu od 13. září 2021. Ukončení: v týdnu do 3. června 2022.

Kdy: 1x za 14 dní
Čas: 14 - 15 hod.
Vedoucí: Adéla Mašátová
Co s sebou: pohodlné oblečení

MALÝ VĚDEC

Na kroužku MALÝ VĚDEC si děti zábavnou formou vyzkouší, jaké to je stát se na chvíli malým vědcem. Kroužek pomáhá dětem objevovat zákonitosti přírodní i fyzikální hravým a dobrodružným způsobem. Zábavné pokusy rozvíjí dětskou logiku, fantazii, všeobecný přehled a naplňují jejich zvídavost.
Zahájení: v týdnu od 13. září 2021. Ukončení: v týdnu do 3. června 2022.

Kdy: 1x za 14 dní
Čas: 14 - 15 hod.
Vedoucí: Andrea Rolková

BIBLICKÉ DOTEKY

Kroužek Biblické doteky formou písniček a vyprávění biblických příběhů seznamuje děti s důležitým poselstvím a příklady pro život člověka, jeho soužití a vzájemné toleranci k ostatním lidem.
Zahájení: v týdnu od 13. září 2021. Ukončení: do 3. června 2022.

Kdy: úterý a středa 7:30 - 8:00 hod .
Vedoucí: Jaroslava Boučková

ZUMBA

ZUMBA je oblíbeným kroužkem, ve kterém mohou děvčata i kluci rozvíjet pohyb, vnímání hudby a rytmu. Písničky, na které děti tancují, jsou zábavné. Děti se zde učí i týmové spolupráci.

Kdy: Středa: 14,05 – 14,50 hod.
Vedoucí: Hanka Hrochová
Co s sebou: sportovní oblečení a obuv, láhev s pitím 

Zahájení, ukončení, přihlášky a cena: informace na tel. čísle 604 341 244 PŘÍMO U HANKY HROCHOVÉ.

ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň

Možnost výuky hudebních oborů v prostorách ZŠML, informace viz www.zustb.cz.

THE INTERNATIONAL SCHOOL OF MUSIC IN PILSEN

Možnost výuky hudebních a tanečních oborů v prostorách ZŠML, informace viz http://www.pilsen.musicschoolprague.com.