Klubíčkohraní

KERAMIKA

Kroužek KERAMIKA rozvíjí cit pro materiál, kreativitu, fantazii i představivost dětí. Dětem přináší radost z práce a vlastnoručně vyrobeného výrobku. Z keramiky jsou nadšené holky a velmi to baví i kluky.
Zahájení: v týdnu od 19. září 2022. Ukončení: v týdnu do 19. května 2023.

Kdy: 1x za 14 dní
Čas: 14 - 15 hod.
Vedoucí: Alena Bubeníková
Co s sebou: krabici od bot na výrobky

KLUBÍČKO POHÁDEK

Kroužek KLUBÍČKO POHÁDEK zavede předškolní děti mezi knižní hrdiny klasických i méně známých pohádek. Seznámí je se skřítky, vodníky, králi i dobrými vílami. Děti se mohou vydat za sedmero hor a sedmero řek, do kraje, kde se stává i nemožné. Tyto výpravy do světa příběhů budou doprovázeny činností výtvarnou, hudební, pohybovou a dramatickou.
Zahájení: v týdnu od 19. září 2022. Ukončení: v týdnu do 19. května 2023.

Kdy: 1x za 14 dní
Čas: 14 - 15 hod.
Vedoucí: Dana Matějovská

MALÝ VĚDEC

Na kroužku MALÝ VĚDEC si děti zábavnou formou vyzkouší, jaké to je stát se na chvíli malým vědcem. Kroužek pomáhá dětem objevovat zákonitosti přírodní i fyzikální hravým a dobrodružným způsobem. Zábavné pokusy rozvíjí dětskou logiku, fantazii, všeobecný přehled a naplňují jejich zvídavost.
Zahájení: v týdnu od 19. září 2022. Ukončení: v týdnu do 19. května 2023.

Kdy: 1x za 14 dní
Čas: 14 - 14:45 hod.
Vedoucí: Andrea Rolková

TANCOHRÁTKY

Hudebně pohybový kroužek TANCOHRÁTKY je určený pro naše nejmenší děti, které si chtějí zatancovat na moderní i lidové dětské písničky, prožívat vážnou hudbu nebo si zahrát různé hudební hry. Nebudou chybět ani Orffovy hudební nástroje a nejrůznější pomůcky (např. šátky, pompony, třásně). Tancohrátky dětem přinesou radost z pohybu a hudby.
Zahájení: v týdnu od 19. září 2022. Ukončení: v týdnu do 19. května 2023.

Kdy: 1x za 14 dní
Čas: 14 - 14:45 hod.
Vedoucí: Marta Hálová

 

BIBLICKÉ DOTEKY

Kroužek Biblické doteky formou písniček a vyprávění biblických příběhů seznamuje děti s důležitým poselstvím a příklady pro život člověka, jeho soužití a vzájemné toleranci k ostatním lidem.
Zahájení: v týdnu od 19. září 2022. Ukončení: do v týdnu do 19. května 2023.

Kdy: úterý a středa 7:30 - 8:00 hod .
Vedoucí: Jaroslava Boučková

ZUMBA

ZUMBA je oblíbeným kroužkem, ve kterém mohou děvčata i kluci rozvíjet pohyb, vnímání hudby a rytmu. Písničky, na které děti tancují, jsou zábavné. Děti se zde učí i týmové spolupráci.

Kdy: Středa: 14,05 – 14,50 hod.
Vedoucí: Hanka Hrochová
Co s sebou: sportovní oblečení a obuv, láhev s pitím 

Zahájení, ukončení, přihlášky a cena: informace na tel. čísle 604 341 244 PŘÍMO U HANKY HROCHOVÉ.

ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň

Možnost výuky hudebních oborů v prostorách ZŠML, informace viz www.zustb.cz.

THE INTERNATIONAL SCHOOL OF MUSIC IN PILSEN

Možnost výuky hudebních a tanečních oborů v prostorách ZŠML, informace viz http://www.pilsen.musicschoolprague.com.