Klubíčkohraní

Odpolední aktivity v rámci výchovně-vzdělávací činnosti.

KERAMIKA

Kroužek rozvíjí cit pro materiál, kreativitu, fantazii i představivost dětí. Dětem přináší radost z práce a vlastnoručně vyrobeného výrobku. Z keramiky jsou nadšené holky a velmi to baví i kluky.
Zahájení: v týdnu od 19. září 2022.
Ukončení: v týdnu do 19. května 2023.

Kdy: 1x za 14 dní
Čas: 14.00-15.00
Vedoucí: Alena Bubeníková
Co s sebou: krabici od bot na výrobky

KLUBÍČKO POHÁDEK

Kroužek zavede předškolní děti mezi knižní hrdiny klasických i méně známých pohádek. Seznámí je se skřítky, vodníky, králi i dobrými vílami. Děti se mohou vydat za sedmero hor a sedmero řek, do kraje, kde se stává i nemožné. Tyto výpravy do světa příběhů budou doprovázeny činností výtvarnou, hudební, pohybovou a dramatickou.
Zahájení: v týdnu od 19. září 2022.
Ukončení: v týdnu do 19. května 2023.

Kdy: 1x za 14 dní
Čas: 14.00-15.00
Vedoucí: Dana Matějovská

MALÝ VĚDEC

Na kroužku si děti zábavnou formou vyzkouší, jaké to je stát se na chvíli malým vědcem. Kroužek pomáhá dětem objevovat zákonitosti přírodní i fyzikální hravým a dobrodružným způsobem. Zábavné pokusy rozvíjí dětskou logiku, fantazii, všeobecný přehled a naplňují jejich zvídavost.
Zahájení: v týdnu od 19. září 2022.
Ukončení: v týdnu do 19. května 2023.

Kdy: 1x za 14 dní
Čas: 14.00-14.45
Vedoucí: Andrea Rolková

TANCOHRÁTKY

Hudebně pohybový kroužek je určený pro naše nejmenší děti, které si chtějí zatancovat na moderní i lidové dětské písničky, prožívat vážnou hudbu nebo si zahrát různé hudební hry. Nebudou chybět ani Orffovy hudební nástroje a nejrůznější pomůcky (např. šátky, pompony, třásně). Tancohrátky dětem přinesou radost z pohybu a hudby.
Zahájení: v týdnu od 19. září 2022.
Ukončení: v týdnu do 19. května 2023.

Kdy: 1x za 14 dní
Čas: 14.00-14.45
Vedoucí: Marta Hálová

BIBLICKÉ DOTEKY

Kroužek formou písniček a vyprávění biblických příběhů seznamuje děti s důležitým poselstvím a příklady pro život člověka, jeho soužití a vzájemné toleranci k ostatním lidem.
Zahájení: v týdnu od 19. září 2022.
Ukončení: do v týdnu do 19. května 2023.

Kdy: středa a čtvrtek
Čas: 07.30-8.00
Vedoucí: Jaroslava Boučková

ZUMBA

Oblíbený kroužek, ve kterém mohou děvčata i kluci rozvíjet pohyb, vnímání hudby a rytmu. Písničky, na které děti tancují, jsou zábavné. Děti se zde učí i týmové spolupráci.

Kdy: středa
Čas: 14.05-14.50
Vedoucí:
Hana Hrochová
Co s sebou: sportovní oblečení a obuv, láhev s pitím

Zahájení, ukončení, přihlášky a cena kroužku ZUMBA: informace na tel. čísle 604 341 244.

ZUŠ TEREZIE BRZKOVÉ

Možnost výuky hudebních oborů v prostorách ZŠML, informace viz www.zustb.cz.

THE INTERNATIONAL SCHOOL OF MUSIC IN PILSEN

Možnost výuky hudebních a tanečních oborů v prostorách ZŠML, informace viz http://www.pilsen.musicschoolprague.com.