Koncepce výuky cizích jazyků

Na naší škole věnujeme výuce anglického a německého jazyka velkou pozornost. Výuka obou světových jazyků je svěřena do rukou kvalifikovaných a aprobovaných učitelů a rodilých mluvčí, odborníků.
Systém výuky angličtiny a němčiny se řídí koncepcí, kterou má naše škola vypracovanou s ohledem na cíle, kterých chceme ve výuce dosáhnout. Tím hlavním cílem je vysoký stupeň znalostí a aktivní používání cizího jazyka, které jsou v porovnání s ostatními základními i středními školami nejenom v regionu na zcela jiné úrovni.