Třídy

Mateřská škola má tři třídy, ve kterých jsou děti rozdělené podle věku (dvě předškolní třídy a jedna třída pro děti ve věku 4-5 let).