Frogs

  • pro děti ve věku 5-6 let (předškoláci)
  • příprava dětí do první třídy (rozvoj matematické představivosti, logického myšlení, jemné i hrubé motoriky, týmové spolupráce)
  • angličtina (5x týdně)
  • nízký počet dětí ve třídě (max. 17 dětí)
  • práce s učitelkou 1. třídy (1x týdně)
  • přátelská atmosféra, rozvíjení ohleduplnosti, empatie, samostatnosti a vytváření pozitivních hodnot

 

Rámcový DENNÍ REŽIM

7.00 – 7.55 příchody dětí, volné hry
8.00 – 11.00 ranní výukový blok, svačina, angličtina, herní a pohybové aktivity
11.00 – 12.00 oběd, odpočinek, pohádky
12.00 – 12.30 aktivity s učitelkou budoucí první třídy, křesťanská výchova, výtvarné činnosti, herní aktivity
12.30 – 14.00 pobyt venku, svačina
14.00 – 16.00 (v pátek do 15.00) herní aktivity, Klubíčkohraní, vyzvedávání dětí

Naše třída:

Frogs

Naše paní třídní učitelka Alena Bubeníková:

Ali web