Beetles

  • pro děti ve věku 4 - 5 let (v případě volné kapacity od 3,5 let)
  • nízký počet dětí ve třídě (max. 15 dětí)
  • přátelská atmosféra, rozvíjení ohleduplnosti, empatie, samostatnosti a vytváření pozitivních hodnot
  • angličtina každý den
  • podnětné prostředí vzbuzující v dětech aktivní a radostný zájem o činnosti a společné aktivity ve školce
  • pestrý program, projekty a akce s tématy o životě, přírodě a tradicích

Rámcový DENNÍ REŽIM

7.00 – 7.55 příchody dětí, volné hry
8.00 – 11.00 ranní výukový blok (český a anglický), svačina, pobyt venku, herní a pohybové aktivity, individuální práce s dětmi
11.00 – 12.00 oběd
12.00 – 12.40 odpočinek, pohádky
12.40 – 14.00 odpočinek, pro nespavé děti herní aktivity, svačina
14.00 – 16.00 (v pátek do 15.00) herní aktivity, Klubíčkohraní, vyzvedávání dětí

 

Naše třída:

Beetles

Naše paní třídní učitelka Adéla Mašátová:

Adela small