Beetles

  • pro děti ve věku 4 - 5 let (v případě volné kapacity od 3,5 let)
  • nízký počet dětí ve třídě (max. 15 dětí)
  • přátelská atmosféra, rozvíjení ohleduplnosti, empatie, samostatnosti a vytváření pozitivních hodnot
  • angličtina každý den
  • podnětné prostředí vzbuzující v dětech aktivní a radostný zájem o činnosti a společné aktivity ve školce
  • pestrý program, projekty a akce s tématy o životě, přírodě a tradicích

Rámcový denní režim

7.00–7.55

příchody dětí, volné hry

8.00–11.15

individuální práce s dětmi, ranní výukový blok, svačina, volná hra dětí, angličtina, pobyt venku, herní a pohybové aktivity

11.15–12.00

oběd, příprava na odpočinek

12.00–12.30

odpočinek, pohádky

12.30–13.25

odpočinek spavých dětí, herní aktivity nespavých dětí, převlékání dětí, úklid hraček

13.25–13.40

kolektivní logopedické chvilky

13.40–14.00

svačina

14.00–16.00 (v pátek do 15.00)

Klubíčkohraní, herní aktivity, vyzvedávání dětí

 

Naše třída:

Beetles

Třídní učitelky: Dana Matějovská a Marta Hálová

Dana-Bee.jpg Marta-Bee.jpg