Beetles

  • pro děti ve věku 4 - 5 let (v případě volné kapacity od 3,5 let)
  • nízký počet dětí ve třídě (max. 15 dětí)
  • přátelská atmosféra, rozvíjení ohleduplnosti, empatie, samostatnosti a vytváření pozitivních hodnot
  • angličtina každý den
  • podnětné prostředí vzbuzující v dětech aktivní a radostný zájem o činnosti a společné aktivity ve školce
  • pestrý program, projekty a akce s tématy o životě, přírodě a tradicích

Rámcový denní režim

7.00 – 7.55

Příchody dětí, volné hry

8.00 – 10.55

Ranní výukový blok, svačina, volná hra dětí, pobyt venku, herní a pohybové aktivity

10.55 – 11.30

Oběd 

11.30 – 11.45

Angličtina

11.45 – 12.00

Vyzvedávání dětí po obědě nebo příprava        na odpočinek

12.00 – 12.30

Odpočinek při pohádce

12.30 – 13.25

Odpočinek spavých dětí, herní aktivity nespavých dětí, individuální práce s dětmi

13.25 – 13.40

Logopedická, IT nebo didaktická chvilka

13.40 – 14.00

Svačina 

14.00 – 15.55 (v pátek do 14.55)

Herní aktivity, Klubíčkohraní, vyzvedávání dětí

Naše třída:

Beetles