OP JAK

Příjemce dotace: Základní škola Martina Luthera

Název projektu: JAK v ZŠML?, registrační číslo: CZ.02.02.02/00/22_002/0007694
Cíl projektu: Cílem projektu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD pomocí průběžného sebevzdělávání. Pedagogové budou podpořeni v získání nových dovedností, znalostí a kompetencí zejména v oblasti digitální gramotnosti a dalších tématech.

EUMŠMT_RGB.jpg