ČTEME NAŠIM PRVŇÁČKŮM

Již od roku 2011 probíhá na naší škole v prvních třídách zajímavá aktivita. Obě první třídy navštěvovali učitelé nebo rodiče žáků, aby jim věnovali svůj čas a předčítali z knížky, kterou měli sami rádi jako malí, anebo po poradě se svým prvňáčkem nějakou knížku vybrali.
Na návštěvu do prvních tříd chodí v současné době ti nejstarší - naši deváťáci. Cílem této aktivity pro prvňáčky je poslech čteného slova, porozumění textu, umět vydržet v klidu sedět a soustředit se, ale i rozvoj komunikačních dovedností. Deváťáci se snaží při hlasitém čtení o výrazný projev a správnou techniku čtení a v neposlední řadě jde i o podporování rozvoje vztahů mezi spolužáky.