ERASMUS

Společně s našimi partnery z Itálie, Polska, Severní Makedonie a Turecka jsme odstartovali nový projekt Erasmus + ‘I have traces in the streets where I live’. Postupně se s partnery během výjezdů do jednotlivých zemí noříme nejen do základů fotografování, ale pracujeme také s barvami, světlem a designem, zdokonalujeme se v kompozici fotografie, zachycování pohybu a samozřejmě nechybí ani samotná úprava fotografií.
Hlavním tématem projektu je bezprostřední okolí žáků, které je spjato s jejich každodenním životem, rodinou, školou, městem, regionem a samotnou Evropou.

Digital Green

Naše škola je spolu s partnery z Itálie, Německa a Turecka zapojena do projektu Erasmus+ s názvem Digital Green. Jedná se o projekt zaměřený na digitální technologii, ekologii a udržitelné zdroje, který má za cíl zvýšit povědomí o možnostech ochrany životního prostředí mezi mladými lidmi.

pasted_image_0.pngErasmus logo web