MODERNIZACE IT UČEBNY

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení byl do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.

Učebna slouží pro výuku především našim žákům, ale také žákům partnerských škol, které nás pravidelně navštěvují.

84dcf8a8cba0259cf11299c1eef358f9_M.jpg

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003738
Příjemce dotace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.
Výzva: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL)
Specifický cíl: SC 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení je spolufinancován Evropskou unií.

Celkové náklady: 1 696 865,00 Kč
Dotace: 1 437 538,70 Kč

 Doba realizace projektu je do 30. 9. 2020.