SOUTĚŽE

Naše škola se pravidelně každoročně účastní matematické soutěže KLOKAN. Jedná se o mezinárodní soutěž, která vznikla v Austrálii. Od roku 1992 se rozšířila do Evropy a od roku 2001 se zapojují i naši žáci. Soutěžící jsou rozděleni podle věku do jednotlivých kategorií: Cvrček (2 a 3. třídy), Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamin  (6. a 7. třídy), Kadet (pro nejstarší žáky). Soutěží se na celém světě v jednom dni, takže děti absolvují školní, oblastní i krajské kolo ve své lavici. Výsledky jsou vyhodnocovány v Olomouci a nejlepší řešitelé oceněni. Naše žákyně Zuzana Havlová se v roce 2013 umístila na 1. místě v celostátním kole.

Další zajímavou matematickou soutěží, které se účastníme je LOGICKÁ OLYMPIÁDA. Pořádá ji Mensa ČR  a je založena na logických úlohách, jejichž řešení požaduje samostatný a kreativní přístup.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA je další  dobrovolná soutěž pro žáky , které baví matematika. Soutěží žáci 5. – 9. tříd v kategoriích Z5 – Z9. Začínáme školním kolem a nejlepší postupují do okresního kola.

PYTHAGORIÁDA je další z řady matematických soutěží, ve kterých dosahujeme vynikajících výsledků. Je určená žákům 5. – 8. tříd ZŠ. Každý účastník základního kola musí vyřešit 15 příkladů zaměřených na prostorovou představivost a logické uvažování. Nejlepší řešitelé postoupí do okresního kola a následně do krajského kola.

Další oblastí, ve které se pravidelně účastníme široké škály soutěží jsou jazyky. OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Olympiáda v českém jazyce je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech: I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Po absolvování školního kola žáci postupují do okresních, krajských a ústředního kola.

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE je soutěží, kde naši žáci pravidelně dosahují dobrých výsledků. Je určena žákům 6. až 9. tříd.

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA je soutěž ze zeměpisu/geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Do soutěže se může prostřednictvím školního kola zapojit každý žák nebo student v Česku, kterého ve škole zajímá zeměpis, má znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví ho sledovat dění ve světě i kolem sebe.

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA je soutěží vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis a je určená žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE je soutěží, v níž mají naši žáci velice dobré výsledky a umisťují se na předních místech.