Základní škola M . Luthera a soutěže

Naše škola se pravidelně každoročně účastní matematické soutěže KLOKAN. Jedná se o mezinárodní soutěž, která vznikla v Austrálii. Od roku 1992 se rozšířila do Evropy a od roku 2001 se zapojují i naši žáci. Soutěžící jsou rozděleni podle věku do jednotlivých kategorií: Cvrček (2 a 3. třídy), Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamin  (6. a 7. třídy), Kadet (pro nejstarší žáky). Soutěží se na celém světě v jednom dni, takže děti absolvují školní, oblastní i krajské kolo ve své lavici. Výsledky jsou vyhodnocovány v Olomouci a nejlepší řešitelé oceněni. Naše žákyně Zuzana Havlová se v roce 2013 umístila na 1. místě v celostátním kole.

Zuzana Havlová

Další zajímavou matematickou soutěží, které se účastníme je LOGICKÁ OLYMPIÁDA. Pořádá ji Mensa ČR  a je založena na logických úlohách, jejichž řešení požaduje samostatný a kreativní přístup.  V letošním školním roce máme 3 semifinalisty: Jeník Ščerba , Laura Kailová a Kateřina Sábelová.

 MG 3589

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA je další  dobrovolná soutěž pro žáky , které baví matematika. Soutěží žáci 5. – 9. tříd v kategoriích Z5 – Z9. Začínáme školním kolem a nejlepší postupují do okresního kola. Kateřina Sábelová v loňském školním roce obsadila  1.  místo v okresním kole.

PYTHAGORIÁDA je další z řady matematických soutěží, ve kterých dosahujeme vynikajících výsledků. Je určená žákům 5. – 8. tříd ZŠ. Každý účastník základního kola musí vyřešit 15 příkladů zaměřených na prostorovou představivost a logické uvažování. Nejlepší řešitelé postoupí do okresního kola a následně do krajského kola. Kryštof Kohout v 8. třídě obsadil první místo v krajském kole a dosáhl tak na nejvyšší možnou příčku.

Žáci druhého stupně si ověřují své znalosti v soutěži  FINANČNÍ GRAMOTNOST. Zájemci odpovídají ve školním kole na 10 otázek. Cílem soutěže je neformálním způsobem seznámit žáky všech základních škol s finanční problematikou, finanční gramotnosti a tím působit preventivně především proti předlužení. Soutěž pomáhá změřit a rozšířit  úroveň znalostí finanční gramotnosti. Nedílnou součástí soutěže je vzájemná spolupráce učitelů, předávání si zkušeností při zavádění finančního vzdělávání žáků ZŠ a SŠ nejen na školách, ale rovněž v rámci volnočasových aktivit.

 MG 3579

Další oblastí, ve které se pravidelně účastníme široké škály soutěží jsou jazyky. Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Olympiáda v českém jazyce je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech: I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Po absolvování školního kola žáci postupují do okresních, krajských a ústředního kola. Mezi naše nejlepší účastníky patřila Eliška Bošková, která postoupila až do krajského kola.

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ Z NĚMECKÉHO JAZYKA obsahuje test poslechu s porozuměním, rozhovor se členy poroty a řešení jazykové situace (zpravidla na základě obrázku) Soutěž se dělí do kategorií podle věku účastníků a podle počtu  hodin výuky němčiny na příslušné škole. Odlišují se základní školy od víceletých gymnázií a základních škol s rozšířenou výukou jazyků. Samostatná kategorie je určena pro žáky a studenty, kteří delší dobu pobývali v německy mluvících zemích nebo pocházejí z bilingvního prostředí. Jde o specifikum soutěže v němčině zapříčiněné těsnou vazbou českého a německého prostředí. Mezi naše úspěšné žáky patří Adam Ježek  (2. místo v krajském kole) a Linda Thuy Tien Phan ( 2. místo v krajském kole). V nižší kategorii, která končí okresním kolem se pravidelně umisťujeme na prvních třech místech.

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA je soutěž ze zeměpisu / geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Do soutěže se může prostřednictvím školního kola zapojit každý žák nebo student v Česku, kterého ve škole zajímá zeměpis, má znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví ho sledovat dění ve světě i kolem sebe. Mezi naše nejlepší účastníky této soutěže patří Maxim Gorobec, který obsadil v okresním kole 1. místo

Dějepisná olympiáda je soutěží vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis a je určená žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Na druhém stupni se naši studenti pravidelně účastní KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE.