ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Pobyt dětí ve škole v přírodě má na naší škole dlouholetou tradici. Každoročně se této akce účastní žáci 3. až 5. ročníku.
Škola v přírodě má pro děti několik pozitivních významů. Kromě pobytu a pohybu ve zdravém prostředí si děti odnášejí spoustu krásných a nezapomenutelných zážitků. Zároveň se sblíží s přírodou a utvrdí si znalosti z prvouky a přírodovědy. V neposlední řadě se zde také přirozeně stmeluje třídní kolektiv.
Děti na školu v přírodě rády vzpomínají a těší se na ni v dalším školním roce.

SVP