eTWINNING

Žáci devátých tříd, kteří se učí francouzštinu, se účastní online eTwinning projektu ‘Grandir polyglotte en Europe’, který jsme vytvořili společně s následujícími partnerskými školami z Francie a Belgie:

Institut de la Providence Gosselies, Charleroi, Belgie,
Assomption Bordeaux, Francie, a
Pater Damian Sekundarschule Eupen, Belgie.

Projekt má za cíl žákům ukázat, jak je důležité studovat cizí jazyky, znát kulturu jiných zemí a nebát se spolupracovat. Jeho součástí jsou aktivity, které probíhají prostřednictvím evropské platformy eTwinning vytvořené pro spolupráci škol z různých zemí. Společné aktivity jsou součástí výuky a zpestřují tak škálu výukových přístupů a materiálů, pomocí kterých žáci získávají nové znalosti a dovednosti přímo v hodinách francouzštiny. Nedílnou součástí našeho projektu jsou také online setkání, během kterých žáci spolupracují na zadaném úkolu v mezinárodních týmech.