Výchova ke zdraví

Předmět Výchova ke zdraví slouží jako prostor, kde si žáci uvědomí hodnotu zdraví. Pochopí potřebu preventivní a aktivní péče o své zdraví a význam bezpečnosti. V hodinách se dále setkají s tématy jako jsou rodina, bezpečný pohyb v kyberprostoru, výživa, mezilidské vztahy, životní prostředí a další. Cílem výuky je rozvinout a podpořit správné chování a postoje žáků vůči sobě i vůči ostatním. V hodinách žáci rozvíjejí své komunikační schopnosti. Výuka je velmi pestrá. Žáci živě diskutují, pracují na iPadech a ve skupinách. Běžná výuka je čas od času oživena besedou se zajímavým tématem.