PŘÍRODOVĚDA

V hodinách se v tomto předmětu věnujeme nejrůznějším tématům, která se zpravidla v dalších ročnících opakují a probírají podrobněji. Čtvrtý ročník je zaměřený hlavně na třídění organismů, neživou přírodu a různé druhy ekosystémů. Součástí hodin je práce s pracovními listy, promítání prezentací, hraní her, soutěžení a opakování řadou zábavných forem. Také dáváme prostor pro referáty a zajímavosti, které si žáci donesou. V pátém ročníku se věnujeme jednotlivým oblastem Země a jejich charakteristikou. Toto téma se snažíme obohatit o řadu obrázků i promítání přírodovědných dokumentů, které s učivem souvisí. Druhé pololetí je zaměřeno na člověka a jeho orgánové soustavy, což je učivo pro žáky velmi zajímavé a dá se zde vymyslet spoustu činností a her na opakování a procvičení probírané látky.