ZEMĚPIS

Předmět zeměpis je vyučován v 6. až 9. ročníku. Během těchto let žáci získávají znalosti a dovednosti v geografii, kartografii a topografii. Dále žáci získávají přehled o přírodním obrazu Země, našich regionech a životním prostředí. Žák se učí vyhledávat a hodnotit geografické informace a používá geografickou, topografickou a kartografickou terminologii.