Výtvarná výchova

V rámci předmětu se žáci učí vizuálnímu obraznému vyjádření pomocí linií, tvarů, objemů a barev. V průběhu doby studia si postupně osvojují klasické i netradiční výtvarné techniky a postupně se v nich zdokonalují. 
Náměty prací souvisí s ročními obdobími, významnými událostmi i s různými školními projekty a jsou vždy přizpůsobovány věku a schopnostem dětí. Malí umělci ve svých pracích zaznamenávají jak vlastní zkušenosti, tak i podněty z představ a své fantazie. Zvláště na druhém stupni jsou žáci pomalu vedeni k tomu, aby se oprostili od konkrétního vyjadřování, a učí se zobrazovat vlastní pocity a smyslové prožitky abstraktní podobou.
Součástí estetického rozvoje žáků je schopnost hodnotit své dílo i díla ostatních spolužáků, jakož i umělecká díla obecně, a schopnost vnímat estetické kvality v běžném životě. Z tohoto důvodu navštěvujeme plzeňské galerie a jiné výstavní prostory a ve škole organizujeme soutěže, jejichž porotci bývají samy děti.
Výtvarné práce jsou během roku vystavovány v učebně výtvarné výchovy a na chodbách školy.
Žáci mají k dispozici mnoho výtvarných pomůcek a výuka probíhá, zejména na 2. stupni, ve specializované učebně.