TĚLESNÁ VÝCHOVA

Hodiny tělesné výchovy probíhají v pohybovém sále a na dvou venkovních hřištích naší školy. Náplní hodin je především gymnastická a atletická průprava, úpolové cvičení, zdravotní tělesná výchova a sportovní hry. Snahou je, aby byly hodiny pestré a aby se žáci do hodin těšili. V průběhu školního roku se zúčastňujeme sportovních turnajů nebo pořádáme sportovní akce přímo na "půdě” školy. Pro žáky třetího ročníku je připravený výcvik základního plavání. S dětmi devátého ročníku vyrážíme na vodácký kurz, který probíhá na řece Otavě. V zimním období využíváme ledovou plochu na Košutce, kde se věnujeme základnímu bruslení a hokeji. Žáci druhého stupně se pak mohou účastnit lyžařského pobytu.