Tělesná výchova

 

Hodiny tělesné výchovy probíhají v pohybovém sále, tělocvičně sousední školy a na dvou venkovních hřištích (asfaltové, pískové). Náplní hodin je především gymnastická průprava a celkově gymnastická cvičení, a to ať s využitím nářadí či bez něho. Jedná se např. o cvičení na žíněnkách či gymnastických kobercích (převaly, kotouly, přemety, stoje…), o přeskoky gymnastického nářadí – koza, švédská bedna. Probíhá zde i cvičení na trampolíně atd. Ke cvičení využíváme rovněž obruče, tyče, švihadla a různé druhy míčů (molitanové, medicinbaly, overbaly, gymbaly). V tělocvičně a na venkovních hřištích se s dětmi věnujeme zejména sportovním hrám – basketbalu, florbalu, ringu, fotbalu a volejbalu. Prakticky ve všech ročnících se těší velké oblibě vybíjená, kterou hrajeme v různých variantách a modifikacích. Do hodin tělesné výchovy je zařazená i atletická průprava, úpolové cvičení či zdravotní tělesná výchova. Snahou je, aby každá hodina byla jiná, aby se žáci do hodin těšili a samozřejmě aby se naučili novým pohybovým dovednostem nebo si prohloubili ty stávající.

V průběhu školního roku se zúčastňujeme sportovních akcí (orientační běh, přespolní běh, florbalové turnaje, Mc Donald´s cup, vybíjená, atletické závody, etc.), nebo pořádáme sportovní akce přímo na "půdě školy" (sportovní den). Pro žáky třetího ročníku je připravený výcvik základního plavání, který každá třída absolvuje samostatně, a to vždy v jednom pololetí. S dětmi z devátého ročníku pak vyrážíme na vodácký kurz, který probíhá na řece Berounce či Otavě. V zimním období využíváme ledovou plochu na Košutce, kde se věnujeme základnímu bruslení a hokeji. Žáci druhého stupně a páté třídy se mohou účastnit lyžařského pobytu, jehož náplní je osvojování dovedností vybraných zimních sportů.