PŘÍRODOPIS

Přírodopis je předmět, který se na 2. stupni zabývá studiem základních organismů, lidského těla, ale i neživé přírody a ekologie. Využívají se znalosti žáků z hodin přírodovědy. Ty se postupně prohlubují a propojují s jinými přírodními vědami jako je zeměpis, fyzika a později chemie. Žáci v těchto hodinách využívají své poznatky z každodenního života, učí se vyhledávat základní informace a vhodným způsobem je prezentovat.