Přírodopis

Přírodopis je předmět, který se na 2. stupni zabývá nejrůznějšími tématy, které se zpravidla probírají podrobněji a více do hloubky než v přírodovědě. Žáci jsou zde nuceni pracovat samostatněji s informacemi, které si sami vyhledají a předávají je ostatním poutavou formou. Také by si měli vytvořit ucelenější pohled na učivo a umět ho propojovat jak s jinými předměty, tak i s běžným životem. V šestém ročníku poznáváme stavbu buňky a dostáváme se přes jednobuněčné organismy až po houby, hlísty, měkkýše a členovce. K učebnicím jsou žákům poskytnuty pracovní sešity, které obsahují řadu procvičování, úkolů, tajenek, testů a podobně. Žáci sedmého ročníku se v prvním pololetí dozví spoustu nového o hmyzu a ostnokožcích a ve druhém se vzděláváme v botanice. Osmý ročník je zaměřený na obratlovce, probíráme paryby, ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a hlavně savce. Ve druhém pololetí je hlavním tématem člověk. A devítka je zaměřená nejprve na člověka, genetiku a poté na mineralogii a geologii. Při hodinách se využívá frontální, skupinová i samostatná práce. K procvičení slouží programy nainstalované na iPadech. Vhodnou a často využívanou pomůckou v hodinách je dataprojektor, který využívají nejenom učitelé, ale i žáci při prezentacích referátů.