Německý jazyk

Výuka německého jazyka začíná na ZŠML v 5. ročníku. První hodiny probíhá audio-orální výuka. Žáci se seznámí s pozdravy a naučí se představit nejen sami sebe, ale i své spolužáky, tvoří krátké rozhovory. Dalším krokem je seznámení se s výslovností a s novými hláskami. Na audio-orální výuku navazuje práce s učebnicí a pracovním sešitem. Výuka je doplňována množstvím materiálů, žáci je dostávají zdarma a ponechávají si je. Důraz v konverzacích je kladen na používání jazyka v nejrůznějších každodenních situacích. Žáci se v průběhu svého studia naučí mimo jiné i různé básničky, jazykolamy, hádanky, písničky a pohádky. Hodiny německého jazyka probíhají v duchu interaktivní a hravé výuky.

Výměnné pobyty a další projekty v rámci německého jazyka

Naše škola spolupracuje se čtyřmi německými školami, s Dr. Martin Luther Schule ve Zwickau, s Realschule Selb, s Ganztagsschule Milda a s Private Realschule Pindl v Regensburgu. Výměnné pobyty a různé společné projekty jsou pro naše děti velkým přínosem nejen v oblasti jazykové, ale i sociální a kulturní.