NĚMECKÝ JAZYK

Výuka německého jazyka začíná na ZŠML již v 5. ročníku. Žáci se seznamují se základy jazyka interaktivní formou. Úrovní A1 (5.-7. třída) je provází obvyklá témata jako seznamování, koníčky, škola, jídlo, rodina, můj dům, můj den, narozeniny, doprava a samozřejmě reálie německy mluvících zemí.
Úroveň A2 je dosažena v 8. a 9. ročníku. Okruhy, typické pro tuto úroveň jsou: prázdniny, mé město, sport, oblečení, nákupy, lékař, počasí a svátky.
K dělení hodin dochází při vysokých počtech žáků ve třídě. Žáci mají možnost němčinu využít v rámci výměnných pobytů a také v hodinách CLIL v naukových předmětech.
Žáci mohou složit zkoušku a získat mezinárodně uznávaný certifikát ÖSD A1 Kid a ÖSD A2 Kid.