KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA

Náplní předmětu KV je základní seznámení žáků s Biblí – s jejími příběhy, naukami a poselstvím pro život člověka. Cílem výuky je, aby žáci získali přehled biblické historie, naučili se Bibli číst a vyhledávat v ní, poznali pilíře křesťanské kultury a západní civilizace, osvojili si morální hodnoty a lépe porozuměli světu kolem i sami sobě. Křesťanská výchova je na naší škole součástí výuky od prvního až do devátého ročníku. Každý ročník má 1 vyučovací hodinu KV týdně.