CHEMIE

Chemie je věda nesnadná, ale kdo dává pozor a naučí se základy, tak se pro něj stává chemie hrou. V osmém ročníku jsou hlavními tématy směsi, voda, vzduch, prvky a sloučeniny prvků. Celkově se zabýváme chemií anorganickou. V devítce jsou na řadě již odbornější témata, která vhodně propojují chemii a fyziku. Náplní druhého pololetí je chemie organická. Velký důraz je kladen na propojování všech přírodních věd a využívání poznatků z každodenního života.