Chemie

Chemie je věda nesnadná, ale kdo dává pozor a naučí se základy, tak se pro něj stává chemie hrou. V osmém ročníku jsou hlavními tématy směsi, voda, vzduch, prvky a sloučeniny prvků. Celkově se zabýváme chemií anorganickou. V devítce jsou na řadě již odbornější témata např. elektrolýza, výroba železa, redoxní reakce, jaderná chemie, paliva a další. Náplní druhého pololetí je chemie organická. Probíraná témata jsou doplněna vhodnými videoukázkami pokusů. Také máme možnost nakouknout do této vědy prostřednictvím Dnů vědy a techniky na ulici, návštěvou Techmánie. Při hodinách se využívá frontální, skupinová i samostatná práce. Vhodnou a často využívanou pomůckou v hodinách je dataprojektor, který využívají nejenom učitelé, ale i žáci při prezentacích referátů.