Fyzika

Fyzika na druhém stupni navazuje na znalosti z přírodovědy z prvního stupně.
Výuka je rozdělena na tři části: teoretickou, praktickou a početní. V teoretické části se žáci seznámí s podstatou fyzikálního problému, v části praktické si svoje znalosti ověří na pokusech. Na ty navazuje v mnoha případech početní část.
Při řešení fyzikálních úloh je kladen důraz na správný zápis úlohy a systém řešení za pomoci matematických operací. Žáci jsou vedeni k poznání, že k výsledku lze často dospět různými způsoby. Při výpočtech mohou využívat kalkulačky.
V rámci tohoto předmětu se uplatňuje skupinová a frontální výuka. Při pokusech se rozvíjí logické a abstraktní myšlení a mezi žáky se upevňují komunikační dovednosti.
Škola má pouze základní vybavení fyzikálních pomůcek. V rámci obohacení praktické výuky fyziky navštěvujeme Techmánii v Plzni a Planetárium Plzeň.
K výuce se využívá učebnic a pracovních sešitů od nakladatelství Fraus, kolektiv autorů Katedry fyziky z Pedagogické fakulty v Plzni. Žáci používají učebnici fyziky od nakladatelství Fraus na iPadech.
Žáci se také zapojují do Fyzikální olympiády, při které mají možnost ověřit si své dovednosti a znalosti.