FYZIKA

Fyzika na druhém stupni navazuje na znalosti z přírodovědy z prvního stupně. Výuka je rozdělena na tři části: teoretickou, praktickou a početní. V teoretické části se žáci seznámí s podstatou fyzikálního problému, v části praktické si svoje znalosti ověří na pokusech. Na ty navazuje v mnoha případech početní část. Při řešení fyzikálních úloh je kladen důraz na správný zápis úlohy a systém řešení za pomoci matematických operací. Žáci jsou vedeni k poznání, že k výsledku lze často dospět různými způsoby. V rámci tohoto předmětu se uplatňuje skupinová a frontální výuka. Škola má pouze základní vybavení fyzikálních pomůcek. V rámci obohacení praktické výuky fyziky navštěvujeme Techmánii v Plzni a Planetárium Plzeň. Díky iPadům mohou žáci využívat i interaktivní učebnice.