Specializované učebny

iPad jako pomocník ve výuce

Angličtina a němčina

Metoda CLIL ve výuce

Vážení rodiče,
děkujeme za Váš zájem o naši Mateřskou školu Klubíčko a zveme Vás a Vaše děti k zápisu, který se uskuteční v době 3. 5. - 5. 5. 2021. Všichni zaregistrovaní zájemci již obdrželi e-mail, ve kterém se dozvěděli o formální části zápisu (sběr dokumentace) a motivační části (krátké online spojení s dětmi).
Případní noví zájemci se mohou hlásit e-mailem.
Podrobnosti naleznete též na webových stránkách www.sml.cz ve složce Mateřská škola – Zápisy.
Děkujeme a těšíme se!

Vážení rodiče, milí žáci, s návratem žáků a dětí do škol je spojené pravidelné testování. Na uvedených odkazech naleznete odpovědi na řadu otázek, které možná právě v tuto chvíli máte.
Informace pro žáky.
Informace pro rodiče.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, bližší informace k zápisům do 1. ročníku 2021/2022 jsou uveřejněny v části Základní škola - Zápisy.
Náhradní termín je stanoven na 23. dubna 2021. Podrobnější informace získate v předstihu od vyučující budoucí první třídy.
Děkujeme Vám za spolupráci v této nelehké době.

 

Vážení rodiče a milí žáci, od 12. dubna 2021 se do školy k prezenční formě vzdělávání vrací 1. stupeň. Návrat se uskuteční v systému rotací celých tříd po jednotlivých týdnech - lichý, sudý.
Začínáme lichým týdnem pro 1. A, 1. B, 2. A, 2. B a 3. B. V sudém týdnu se pak škola otevře pro 3. A, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B.
Bližší informace včas předají třídní učitelé prostřednictvím systému Škola OnLine. Žáci druhého stupně pokračují v distančním vzdělávání. Žáci druhého stupně můžou využít skupinové konzultace, především pak žáci 9. ročníku (ČJ, M).
V systému školní družiny se umožňuje osobní přítomnost žáků prvního stupně i v době distanční výuky, jestliže rodiče těchto žáků pracují ve vybraných profesích podle mimořádného opatření č. j.: MZDR14600/2021-1/MIN/KAN. Jedná se především o zdravotníky, učitele, pracovníky v IZS a sociálních službách aj. Tato skupina žáků nemusí být homogenní; pracuje v systému školní družiny (dopolední program představuje práce na distančním vzdělávání, odpolední program je v duchu školní družiny).
Děkujeme.

Během léta jsme pro naše žáky zmodernizovali učebnu ICT, kterou jsme z prostředků EU a MMR vybavili novými počítačovými stanicemi iMac.
Jak se nám to povedlo, můžete posoudit sami.

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.