Specializované učebny

Výměnné pobyty v SRN, USA

Cambridgeské zkoušky

Metoda CLIL ve výuce

Ani naše škola se nevyhnula nařízené karanténě pro některé žáky, kterých byla více než polovina v konkrétní třídě.
Tito žáci tak přecházejí do systému distančního vzdělávání, které má jinou podobu, než dosavadní „lockdowny“, které popisuje náš distanční řád.
Pochopitelně tato zvláštní podoba vzdělávání dopadá na všechny žáky konkrétní třídy, neboť žáci přítomní ve škole se učí a ten
samý vyučující vzdělává zároveň nepřítomné (žáky v karanténě) „na dálku“.
Zvláštní podoba tohoto vzdělávání spočívá v tom, že se jedná o čas maximálně 2 týdnů (zvažuje se zkrácení karantény). V takovém případě vzděláváme žáky druhého stupně podle hodin v rozvrhu; žáky prvního stupně vždy na základě dohody příslušného třídního učitele s rodiči žáků – důvodem je rychlá unavitelnost mladších dětí. Bližší informace budou zaslány třídním učitelem v systému Škola OnLine, jakmile dojde k uzavření.
Děkujeme.

Rádi bychom Vás oslovili a nabídli možnost nákupu adventních čokoládových kalendářů, které vznikly ve spolupráci s nadačním fondem Dobří lidé Česka. Na tomto kalendáři se podílí opět naše škola. Na zadní straně bude v QR kódu ukrytá pohádka, kterou hrají žáci naší školy. Tyto kalendáře budou dále putovat do nemocnic pro onkologicky nemocné dětské pacienty po celé ČR. Nákupem kalendáře za cenu 140 Kč získá Vaše dítě svůj adventní čokoládový kalendář a zároveň jej obdrží i jedno dítě v nemocnici. Do konce měsíce října potřebujeme vědět počty kalendářů. Pokud máte zájem, oznamte to, prosím, Vašemu třídnímu učiteli.
Děkujeme

Vážení rodiče, snažíme se co nejvíce přiblížit životu, který byl před covidem (v rámci možností a s ohledem na platná opatření).
Také letos jsme připraveni zorganizovat tuto akci, ALE situace nejenom v republice, ale i v okolí ZŠML se nelepší, ba naopak.
Věříme, že všichni chápete odložení dne otevřených dveří na bezpečnější dobu, protože v tomto čase by se jednalo o zbytečný risk - počty nemocných se v ČR zvyšují, počty uzavřených tříd v Plzni také stoupají.
Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, reagujeme na dotazy řady z Vás ve věci testování žáků Covid-19, a to i v době, kdy neplatí povinnost žáky ve školách testovat. Řada dětí-žáků však navštěvuje nejrůznější kroužky, kde se musí výsledkem testu prokazovat. Naše škola přichází s nabídkou PCR testů. Bližší informace naleznete v e-mailu, který Vám rozešlou třídní učitelé prostřednictvím systému Škola OnLine.
Děkujeme.

 

Po delší pauze se rozběhla výuka plavání. Žáci třetích a čtvrtých tříd pravidelně navštěvují bazén na Slovanech a bazén 33. základní školy. Během pololetí se naučí základní plavecké způsoby a jiné dovednosti ve vodním prostředí.

Na tomto odkazu naleznou rodiče a žáci informace k přijímacím zkouškám, které se uskuteční ve školním roce 2021/2022.

Žáci osmého a devátého ročníku se od letošního školního roku budou učit i francouzsky. Někteří si totiž tento jazyk vybrali jako nepovinný předmět. Kromě konverzace se budou seznamovat i s francouzskou literaturou a zvyky typickými pro obyvatele země galského kohouta.

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.