Specializované učebny

Výměnné pobyty v SRN, USA

Cambridgeské zkoušky

Kvalifikovaní učitelé

Žáci se do školy vracejí ve čtvrtek 1. září 2022.
V tento den končí škola nejpozději v 9.30, a to podle následujícího rozpisu:

Přinášíme Vám seznam pomůcek, které budou žáci potřebovat v dalším školním roce.

Prvni den

Co vás čeká první den ve školce a co si máte vzít s sebou? Na to Vám odpoví dokumenty pod tímto článkem, které si můžete prohlédnout.


Budova školy během letních měsíců získá novou střešní krytinu - stávající dosluhuje a potřebuje vyměnit.
Zároveň probíhají standardní opravy, rekonstrukce a modernizace, aby se podmínky pro vzdělávání žáků opět posunuly dopředu, a žáci tak měli z výuky radost.

Základní škola Martina Luthera je svým projektem Doučování nás baví! zapojena do realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.

Vážení rodiče,
od 6. ročníku zařazujeme do výuky namísto papírových učebnic ty elektronické (v rámci předmětů, které mají s ICT úzkou spojitost), a proto časté dotazy směřují na parametry pro nákup tabletu, který k těmto účelům slouží; navíc se osvědčil jako dobrý nástroj pro distanční výuku.

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.