Partnerské školy v zahraničí

iPad jako pomocník ve výuce

Angličtina a němčina

Metoda CLIL ve výuce

Učitelé ZŠML a všichni její zaměstnanci přejí žákům a jejich rodičům krásné a pohodové letní prázdniny.
Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.

Žáci se do školy vracejí ve středu 1. září 2021.
Žádáme rodiče, aby při informativní schůzce byli přítomni maximálně dva zástupci za dítě. Netýká se doprovodu k budově školy, tedy venkovních prostor.
V tento den končí škola nejpozději v 9.30, a to podle následujícího rozpisu:

Prvni den

Co vás čeká první den ve školce a co si máte vzít s sebou? Na to Vám odpoví dokumenty pod tímto článkem, které si můžete prohlédnout.


Tento školní rok nám sice kvůli pandemii nepřál, ale i tak víme, že máme angličtinu v malíčku. Vyzkoušeli jsme si totiž Scio Maturitní trénink a zvládli jsme ho s přehledem na výbornou.

Zde si můžete prohlédnout seznam pomůcek, které budou zapotřebí v dalším školním roce.

Od příštího školního roku plánujeme rozšířit provozní dobu školní družiny. Rodičům žáků prvního stupně (včetně budoucích prvňáčků) bude zaslán přístup k dotazníku na toto téma. Odkaz zašle vedoucí školní družiny. Děkujeme.

Vážení rodiče, rádi bychom žákům 8. a 9. ročníku nabídli vedle anglického a německého jazyka také možnost výuky francouzštiny.
Snažíme se udržovat kontakt s našimi absolventy a nejeden z nich si v prvním ročníku střední školy vybere právě francouzštinu. Proto přicházíme s nápadem zařadit od nového školního roku do 8. a 9. ročníku volitelný francouzský jazyk. Bližší informace dostanou rodiče a žáci těchto tříd prostřednictvím systému ŠkolaOnLine.
Děkujeme.

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.