Že na to nevypadáme? Pravda, my, teenageři, nedáváme ve škole při hodinách svoje kladné pocity příliš najevo, ale angličtina nás skutečně baví :-) Jak jinak bychom v Maturitním tréninku nanečisto byli tak úspěšní? Nejen my, jedničkáři, ale i naši spolužáci by všichni uspěli. Pár z nich sice s potížemi, ale nebojte, oni na sobě ještě zapracují ;-)

V pondělí 3. dubna se naše škola rozhodla připojit k celorepublikové akci Ukliďme Česko!

Noví pomocníci,
které jsme pořídili z prostředků DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1, se už naplno zapojili do hodin informatiky na obou stupních vzdělávání.

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení byl do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.