Partnerské školy v zahraničí

iPad jako pomocník ve výuce

Cambridgeské zkoušky

Kvalifikovaní učitelé

Pakliže epidemiologický vývoj zůstane příznivý a žáci budou i nadále plnit povinnou školní docházku prezenčně, proběhnou po určité době také schůzky s rodiči žáků. O termínu a způsobu setkání budete informováni.

Od 30. listopadu se škola znovu otevírá pro zbylé žáky prvního stupně a 9. ročníku.
Žáci 6.-8. ročníku budou v režimu týdenních rotací mezi prezenčním vzděláváním a domácím (distančním) vzděláváním:
30. 11. – 4. 12. žáci 6. A + 6. B doma a žáci 7. + 8. ve škole,
7. 12. – 11. 12. žáci 7. + 8. doma a žáci 6. A + 6. B ve škole,
14. 12 – 18. 12. žáci 6. A + 6. B doma a žáci 7. + 8. ve škole,
21. 12. – 22. 12. žáci 7. + 8. doma a žáci 6. A + 6. B ve škole,
4. 01. – 8. 01. žáci 6. A + 6. B doma a žáci 7. + 8. ve škole…

Vážení rodiče, již nyní je zřejmé, že z epidemiologických a personálních důvodů a z opatření, která vyplývají
ze současné situace, budeme moci otevřít školní družinu v omezeném režimu - jen několik oddělení pro několik tříd.
Sledujte informační kanály školy – Škola OnLine a webové stránky.
Děkujeme

Také tento rok bychom Vás rádi oslovili a nabídli možnost nákupu adventních čokoládových kalendářů pro Vaše děti, které vznikly ve spolupráci s nadačním fondem Dobří lidé Česka. Tyto kalendáře budou putovat do nemocnic pro onkologicky nemocné dětské pacienty po celé ČR. Nákupem kalendáře získá každý svůj adventní kalendář a zároveň jej obdrží i jedno dítě v nemocnici.
Škola se také podílela na natáčení reklamního videoklipu k andělským omalovánkám, které jsou rovněž k zakoupení. Pokud budete mít zájem, napište zprávu svému třídnímu učiteli ve formě - kalendář - počet kusů, omalovánky - počet kusů. Minulý rok jsme společně nakoupili sto osmdesát kalendářů, a udělali tak radost nejen žákům, ale i sto osmdesáti nemocným dětem.
Děkujeme

Během léta jsme pro naše žáky zmodernizovali učebnu ICT, kterou jsme z prostředků EU a MMR vybavili novými počítačovými stanicemi iMac.
Jak se nám to povedlo, můžete posoudit sami.

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.