Specializované učebny

iPad jako pomocník ve výuce

Cambridgeské zkoušky

Metoda CLIL ve výuce

Vzhledem k tomu, že do každé volené skupiny (zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, zřizovatelé) podali své kandidátky právě dva zástupci, stali se tito členy školské rady pro další funkční období. Protokol volebního orgánu a jména členů nové školské rady se nachází v části Legislativa.
Děkujeme.

Základní škola Martina Luthera je svým projektem Doučování nás baví! zapojena do realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.

Mateřská škola Klubíčko nabízí poslední 3 volná místa do předškolních tříd (datum narození dítěte 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017). V případě Vašeho zájmu o zápis, informační schůzku a prohlídku školy prosím kontaktujte paní Lenku Švarcovou.
Děkujeme a budeme se na Vás těšit.

Rodiče a třetí osoby vstupují do školy pouze v nutných případech, a to maximálně do prostoru vrátnice, popř. sekretariátu.
Žádáme rodiče, aby věci, které přinášejí svým dětem, nechávali na vrátnici, do dalších prostor školy nebudou v době výuky/přestávky vpuštěni.
Netýká se rodičů, kteří doprovázejí/vyzvedávají své děti do/z MŠ Klubíčko ve vymezených časech. Tito rodiče jdou nejkratší cestou. Stejná výjimka platí pro rodiče účastníků školní družiny.
Důvodem je zajištění bezpečnostních pravidel.
Děkujeme.

Blahopřejeme našim žákům k úžasnému umístění v okresním kole olympiády v německém a anglickém jazyce. Kateřina Pavelková a Anna Pavelková získaly ve svých kategoriích v německém jazyce 1. místo a Lucie Švarcová a Jiří Trávníček v anglickém jazyce 3. místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Od 1. března naleznou žáci ve svém rozvrhu hodin v systému Škola OnLine detailní rozpis činností, které se v hodině probíraly.
Stačí kurzorem najet na buňku s předmětem a uvidíte popis toho, co žáci s vyučujícím v hodině probírali, která cvičení v učebnici/pracovním sešitě byla řešena.
V případě absence získáte přehled o učivu, které si máte doplnit. Výhodou je to, že na zameškaném učivu pracujete průběžně.
Děkujeme!

Vážení rodiče,
od 6. ročníku zařazujeme do výuky namísto papírových učebnic ty elektronické (v rámci předmětů, které mají s ICT úzkou spojitost), a proto časté dotazy směřují na parametry pro nákup tabletu, který k těmto účelům slouží; navíc se osvědčil jako dobrý nástroj pro distanční výuku.

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.