Partnerské školy v zahraničí

Výměnné pobyty v SRN, USA

Cambridgeské zkoušky

Kvalifikovaní učitelé

Informujeme o zahájení distančního vzdělávání ve všech ročnících základní školy, které začne 1. března na základě vládního opatření. Bližší informace předají třídní učitelé prostřednictvím systému Škola OnLine. Opatření se týká také MŠ Klubíčko.

Úřední hodiny školy jsou v době jejího uzavření ve dnech 1. – 3. 3. 2021 v čase 10:00 – 14:30 a 15. – 19. 3. 2021 v čase 10:00 – 14:30.

Informujeme, že dne 8.2.2021 byl vydán hlavní hygieničkou ČR metodický pokyn ve věci karanténních opatření. Dle znění pokynu se náležitou ochranou dýchacích cest rozumí jednorázová rouška nebo respirátor.
Improvizovaná ochrana nosu a úst, např. šálou, šátkem či látkovou rouškou, není považována za náležitou ochranu dýchacích cest. Na osoby, které při kontaktu s covid-pozitivní osobou použily pouze tuto improvizovanou ochranu dýchacích cest, bude v souladu s metodickým pokynem pohlíženo jako na rizikové kontakty a budou u nich stanovena karanténní opatření.
Děkujeme

Vážení zájemci o Mateřskou školu Klubíčko (MŠK),
v případě zájmu o docházku Vašeho dítěte ve školním roce 2021/2022 do MŠK se, prosím, zaregistrujte prostřednictvím Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (údaje = jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, telefonní a e-mailové spojení na rodiče). Jakmile to dovolí vládní nařízení, pozveme Vás na informativní schůzku spojenou s prohlídkou mateřské školy. Už nyní se však můžete seznámit s webovými stránkami, kde naleznete nejdůležitější informace k provozu, fungování a pojetí naší mateřské školy, a zhlédnout několik videí ze života "školky" (denní režim s náplní výchovně-vzdělávacích činností).

Jak funguje moje tělo?
Sluníčkový den
Žabičky v tělocvičně
Na návštěvě u Broučků

Během léta jsme pro naše žáky zmodernizovali učebnu ICT, kterou jsme z prostředků EU a MMR vybavili novými počítačovými stanicemi iMac.
Jak se nám to povedlo, můžete posoudit sami.

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.