Dne 5. - 7. října 2022 proběhl stmelovací pobyt žáků 6. třídy na Šumavě. Hlavním cílem pobytu bylo upevnit třídní kolektiv. Žáci měli hodně aktivit, díky kterým se poznávali jiným způsobem, než toho mohou docílit během výuky ve třídě. Žáci si venku zahráli hry, prošli si zajímavá místa Šumavy a dozvěděli se hodně zajímavostí. Během společných dní na čerstvém vzduchu se lépe poznali.

Naše škola dlouhodobě modernizuje své prostory a učebny. Vybavení pro udržení výuky na vysoké úrovni však není nejlevnější, a tak se naše škola zapojuje do evropských projektů. V rámci jednoho z projektů Zkvalitnění infrastruktury základních škol, se nám podařilo zmodernizovat počítačovou učebnu. Učebna slouží pro výuku především našim žákům, ale také žákům partnerských škol, které nás pravidelně navštěvují.

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.

Základní škola Martina Luthera je svým projektem Doučování nás baví! zapojena do realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.