Specializované učebny

iPad jako pomocník ve výuce

Angličtina a němčina

Kvalifikovaní učitelé

 

prazdniny

Všem našim žákům přejeme krásné léto plné pohody a prázdninových zážitků.
Nový školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.

 

Žáci se do školních lavic vracejí v úterý 1. září 2020. V tento den trvá škola pro všechny žáky maximálně do 9.45, a to podle následujícího rozpisu:

Vážení rodiče, přinášíme Vám informace o tom, co Vaše děti budou potřebovat při práci v naší školce. Ti nejmenší v oddělení Beetles a i ti starší v obou oddělení předškoláků.

Těšíme se na nový školní rok!

Přinášíme Vám seznam pomůcek, které budou žáci potřebovat v dalším školním roce.

Pomucky

 

V červnu ozdobil třídu 1. A nový obraz. Není to však obyčejný obraz, jedná se o nanočističku vzduchu, která za pomoci filtrů - lamel s fotoaktivním povrchem nanotitanu TiO2 a UVA záření -katodovou diodou dokáže rozložit škodlivé látky (bakterie, houby, plísně a těkavé plyny) na nepatrnou páru a CO2.
Dětem se její výtvarná podoba moc líbila. Věříme, že v prostorách naší třídy splní svůj účel.
Děkujeme panu Boudníkovi a paní Frankové, rodičům Lea - žáka 1. A, za možnost vyzkoušet si tuto čističku v prostorách naší třídy. A my v novém školním roce uvidíme, zda bude nanočistička krášlit prostor třídy a čistit její vzduch natrvalo.

 

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, Anglický a Německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.