Vážení rodiče a milí žáci, v prostorách Galerie Paletka v Plzni (Tylova 15) je pro Vás připravena výstava výtvarných děl žáků naší školy. Budeme moc rádi, když se přijdete podívat na podařené výsledky práce z hodin výtvarné výchovy.

Na tomto odkazu naleznete termíny setkání v jednotlivých třídách.

Příjemce dotace: Mateřská škola KLUBÍČKO, š. p. o.

Název projektu: Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů a dětí, registrační číslo: CZ.02.02.02/00/22_002/0003800
Cíl projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií, zaměření se na práci s interaktivní tabulí a iPady a využití těchto poznatků při výchovně-vzdělávacím procesu předškolních dětí v Mateřské škole KLUBÍČKO.

EUMŠMT_RGB.jpg

Je tomu rok od výstavy fotografií, které dokumentovaly proměny Školního náměstí a nejbližšího okolí. A protože řada občanů Předních Skvrňan i rodičů našich žáků nestihla tuto zajímavou výstavu zhlédnout, přicházíme s ní po roce znovu.