Partnerské školy v zahraničí

Výměnné pobyty v SRN, USA

Angličtina a němčina

Metoda CLIL ve výuce

 

prazdniny

Všem našim žákům přejeme krásné léto plné pohody a prázdninových zážitků.
Nový školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.

 

 

Žáci se do školních lavic vracejí v úterý 1. září 2020. V tento den trvá škola pro všechny žáky maximálně do 9.45, a to podle následujícího rozpisu:

7.30 – otevření školy pro žáky,
7.40-8.45 – přivítání žáků třídními učiteli ve třídách – bez rodičů (netýká se žáků 1. ročníku, tam jsou rodiče přítomni ve třídách),
8.45-9.30 – žáci 2.-9. ročníku odcházejí na školní dvůr,
9.00-9.30 – informační schůzka pro rodiče žáků 2.-9. ročníku (v případě nepřítomnosti rodiče si žák přinese domů všechny informace v písemné podobě).

Rodič si své dítě může po skončení první vyučovací hodiny (v 8.45) vyzvednout ve třídě, nebo kdykoliv na školním dvoře; žáka lze také pustit na základě omluvenky.
V 9.30 se školní hřiště uzavírá a všichni zbylí žáci opouštějí budovu školy.
Školní družina v tento den není.
Ve středu 2. září 2020 se vyučuje standardně podle rozvrhu, včetně školní družiny.

 

 

 

V červnu ozdobil třídu 1. A nový obraz. Není to však obyčejný obraz, jedná se o nanočističku vzduchu, která za pomoci filtrů - lamel s fotoaktivním povrchem nanotitanu TiO2 a UVA záření -katodovou diodou dokáže rozložit škodlivé látky (bakterie, houby, plísně a těkavé plyny) na nepatrnou páru a CO2.
Dětem se její výtvarná podoba moc líbila. Věříme, že v prostorách naší třídy splní svůj účel.
Děkujeme panu Boudníkovi a paní Frankové, rodičům Lea - žáka 1. A, za možnost vyzkoušet si tuto čističku v prostorách naší třídy. A my v novém školním roce uvidíme, zda bude nanočistička krášlit prostor třídy a čistit její vzduch natrvalo.

 

Přinášíme Vám seznam pomůcek, které budou žáci potřebovat v dalším školním roce.

Pomucky

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, Anglický a Německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.