Specializované učebny

iPad jako pomocník ve výuce

Angličtina a němčina

Kvalifikovaní učitelé

O prázdninách jsme nezaháleli a provedli jsme částečnou rekonstrukci pískového hřiště. Kromě ochranné sítě přibyl bezpečnostní mantinel.

V těchto dnech se nabídka kroužků ustálila. Jejich přehled máte možnost vidět na přiložené fotografii, a v případě zájmu se tak přihlásit.
Děkujeme.

Žáci osmého a devátého ročníku se od letošního školního roku budou učit i francouzsky. Někteří si totiž tento jazyk vybrali jako nepovinný předmět. Kromě konverzace se budou seznamovat i s francouzskou literaturou a zvyky typickými pro obyvatele země galského kohouta.

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.