Specializované učebny

Výměnné pobyty v SRN, USA

Cambridgeské zkoušky

Metoda CLIL ve výuce

Na základě vládních opatření je ZŠML pro všechny žáky od středy 14. října 2020 uzavřena. Návrat je plánován po podzimních prázdninách - 2. listopadu 2020. Uzavření se týká také školní družiny.
Žáci si ze školy odnesou vše, co je potřebné k distančnímu vzdělávání. V úterý 13. 10. odpoledne proběhne mimořádné zasedání pedagogické rady, která bude řešit konkrétní podobu distančního vzdělávání.
O výsledku budou všichni rodiče a žáci zpraveni prostřednictvím systému Škola online.
Sledujte informační kanály školy – Škola OnLine a naše webové stránky.

Během léta jsme pro naše žáky zmodernizovali učebnu ICT, kterou jsme z prostředků EU a MMR vybavili novými počítačovými stanicemi iMac.
Jak se nám to povedlo, můžete posoudit sami.

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.