Specializované učebny

Výměnné pobyty v SRN, USA

Cambridgeské zkoušky

Metoda CLIL ve výuce

Vytvoření čestného prohlášení je snadné. Stačí se jen přihlásit do aplikace Škola OnLine, v menu Ostatní moduly zvolit COVID-19 a vybrat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Toto prohlášení lze stáhnout i opakovaně. Čestné prohlášení slouží pro potřeby mimoškolních aktivit (kroužky), návštěvy kadeřnictví apod. a žák tímto prohlášením dokládá, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami. Děkujeme.

Vážení rodiče,
děkujeme za Váš zájem o naši Mateřskou školu Klubíčko a zveme Vás a Vaše děti k zápisu, který se uskuteční v době 3. 5. - 5. 5. 2021. Všichni zaregistrovaní zájemci již obdrželi e-mail, ve kterém se dozvěděli o formální části zápisu (sběr dokumentace) a motivační části (krátké online spojení s dětmi).
Případní noví zájemci se mohou hlásit e-mailem.
Podrobnosti naleznete též na webových stránkách www.sml.cz ve složce Mateřská škola – Zápisy.
Děkujeme a těšíme se!

Vážení rodiče, milí žáci, s návratem žáků do škol je spojené pravidelné testování. Na uvedených odkazech naleznete odpovědi na řadu otázek, které možná právě v tuto chvíli máte.
Informace pro žáky.
Informace pro rodiče.

Vážení rodiče a milí žáci, od 3. května 2021 se do školy k prezenční formě vzdělávání vrací všichni žáci školy v systému rotací celých tříd, a to po jednotlivých týdnech - lichý, sudý týden.
V sudém týdnu (od 3. května) se škola otevře pro třídy 3. A, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 9.
V lichém týdnu se škola otevře pro třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. B, 7., 8.
Bližší informace včas předají třídní učitelé prostřednictvím systému Škola OnLine a vedoucí školní družiny. Žáci školy můžou i nadále využívat individuální konzultace.
V systému školní družiny se umožňuje osobní přítomnost žáků prvního stupně i v době distanční výuky, jestliže rodiče těchto žáků pracují ve vybraných profesích podle mimořádného opatření č. j.: MZDR14600/2021-1/MIN/KAN. Jedná se především o zdravotníky, učitele, pracovníky v IZS a sociálních službách aj. Tato skupina žáků nemusí být homogenní; pracuje v systému školní družiny (dopolední program představuje práce na distančním vzdělávání, odpolední program je v duchu školní družiny).
Děkujeme.

Během léta jsme pro naše žáky zmodernizovali učebnu ICT, kterou jsme z prostředků EU a MMR vybavili novými počítačovými stanicemi iMac.
Jak se nám to povedlo, můžete posoudit sami.

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.