Partnerské školy v zahraničí

iPad jako pomocník ve výuce

Angličtina a němčina

Kvalifikovaní učitelé

Vážení rodiče, reagujeme na dotazy řady z Vás ve věci testování žáků Covid-19, a to i v době, kdy neplatí povinnost žáky ve školách testovat. Řada dětí-žáků však navštěvuje nejrůznější kroužky, kde se musí výsledkem testu prokazovat. Naše škola přichází s nabídkou PCR testů. Bližší informace naleznete v e-mailu, který Vám rozešlou třídní učitelé prostřednictvím systému Škola OnLine.
Děkujeme.

 

Po delší pauze se rozběhla výuka plavání. Žáci třetích a čtvrtých tříd pravidelně navštěvují bazén na Slovanech a bazén 33. základní školy. Během pololetí se naučí základní plavecké způsoby a jiné dovednosti ve vodním prostředí.

Září v šestce se neslo v duchu stmelování kolektivu. Strávili jsme spolu krásné tři dny na Šumavě. Na “adapťáku” jsme hráli týmové hry, chodili na túry, hledali houby, smáli se při skládání písniček a dělali korálkové náramky.
Po návratu jsme naskočili do programu plzeňského P-centra. Čekaly na nás aktivity, které vedly k tomu, abychom se naučili si naslouchat, respektovat se a spolupracovat.
Jako jedna parta jsme se vydali do Prahy na výstavu Sluneční králové, prohlédli si expozici o egyptském Abúsíru, najedli se u koně a natočili několik videí. Není to slibný začátek?

Rádi bychom Vám touto cestou představili jednu skvělou novinku!
Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na e-shopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/sml/
Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 15. října. Následně se e-shop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.
Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!

Na tomto odkazu naleznou rodiče a žáci informace k přijímacím zkouškám, které se uskuteční ve školním roce 2021/2022.

Žáci osmého a devátého ročníku se od letošního školního roku budou učit i francouzsky. Někteří si totiž tento jazyk vybrali jako nepovinný předmět. Kromě konverzace se budou seznamovat i s francouzskou literaturou a zvyky typickými pro obyvatele země galského kohouta.

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera, s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, anglický a německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.