Jsme připravným centrem Cambridge English.

Přečtěte si, jak to u nás vlastně funguje:
- škola pouze doporučuje a navrhuje jazykovou úroveň pro daný ročník, žáci a jejich rodiče se mohou ale přihlásit jak do vyšší, tak do nižší úrovně, a to dle vlastního uvážení.
- zkoušky vycházejí ze stejného základu, mají stejné typové úlohy, jen jejich obsah je přizpůsoben dané úrovni. Pokud se tedy student začne připravovat např. na zkoušku A2, ale zjistí, že je pro něho příliš jednoduchá, může zkusit zkoušku B1 a naopak.
- všechny výsledky zkoušek jsou reportovány na tzv. Cambridge English Scale. Tato stupnice umožňuje žákovi získat certifikát jak úrovně vyšší, tak úrovně nižší, než je zkouška, kterou dělal. Například se žák rozhodne dělat zkoušku B1 Preliminary, ale jeho výsledek je nadprůměrný a získá vysokou hodnotu na stupnici Cambridge English a tím pádem obdrží již certifikát úrovně vyšší, tedy B2. Naopak, pokud je jazyková úroveň žáka o trochu nižší než B1 a v testu odvede práci na úrovni o stupeň nižší, tedy A2, získává plnohodnotný certifikát A2.
- každá Cambridge English zkouška tedy umožňuje získat 3 různé stupně jazykové úrovně. Vyučující kurzů žákům ochotně poradí s volbou zkoušky, ale konečné rozhodnutí je vždy na žákovi samotném, případně jeho rodičích.
stejným způsobem funguje i testování nanečisto, kterého se žáci mohou na naší škole zúčastnit zdarma, a ověřit si tak svoji aktuální jazykovou úroveň, a získat tak další doporučení k volbě zkoušky Cambridge English.