Koncepce výuky cizích jazyků

Výuku na 1. stupni rozdělujeme na dvě období – 1. období zahrnuje 1. - 3. ročník, 2. období zahrnuje 4. - 5. ročník. V prvním období (1. – 3. roč.) vyučuje větší část hodin AJ český učitel, což vychází z vývojových potřeb dětí a jejich jazykové úrovně. Ve druhém období (4. – 5. roč.) vyučuje převážnou část hodin rodilý mluvčí a český učitel zajišťuje především výuku gramatiky.

Výuku na 2. stupni (6. – 9. roč.) zajišťuje rodilý mluvčí ve spolupráci s českým učitelem, jehož výuka je zaměřena hlavně na anglickou gramatiku.
Tato koncepce je na naší škole od roku 2009 a za tuto dobu se velmi osvědčila.
Časová dotace v každém ročníku je 6 hodin týdně, z toho 1 hodina může být dělená (pokud počet žáků ve třídě je 18, nebo více – týká se pouze prvního cizího jazyka, kterým je angličtina).