Projekt Znakovka do škol

Znakovka

I tento školní rok se naše škola stala součástí projektu „Znakovka do škol“. Cílem tohoto projektu je podle autorky Mgr. K. Voříškové získat povědomí o tom, jak se ke sluchově postiženému chovat nebo nechovat. V Plzni se nachází MŠ a ZŠ pro sluchově postižené, a je tudíž možnost, že se slyšící děti dříve či později s neslyšícími/nedoslýchavými dětmi setkají. Ale nebudou vědět, jak s nimi komunikovat, a to bychom rádi změnili. Díky tomuto projektu můžeme děti informovat o této vadě, která na první pohled není viditelná, ale svým způsobem může způsobit řadu zbytečných nedorozumění. Od projektu očekáváme, že se děti hravou formou seznámí s tím, jak mohou navázat kontakt se sluchově postiženým spolužákem, kamarádem.