ERASMUS+

Erasmus 

Zapojili jsme se do evropského projektu Erasmus+ s názvem The Stories of the Songs. Během dvou let v Plzni přivítáme studenty z naší italské a turecké partnerské školy a také se za nimi pojedeme podívat do jejich rodné země. Projekt si klade za cíl nejen poznávání kultury, jazyka a zvyklostí zúčastněných zemí prostřednictvím písní a společně tráveného času, ale také zlepšení komunikačních dovedností žáků a šíření vzájemného porozumění a tolerance.