ICT

Žáci se seznámí s historií ICT, teoretickými pojmy hardware a software, jednotlivými druhy operačních systémů. Důraz je kladen na zvládnutí základních postupů, jako je práce s textem, s tabulkami, s obrázky, základy počítačové grafiky a při získávání informací pomocí IT. Mimo počítaču se žáci učí využívat i iPady. Nedílnou součástí hodin jsou také základy programování, využívání robotických hraček a stavebnic.