Zapojujeme se do projektů! Doporučený

Naše škola dlouhodobě modernizuje své prostory a učebny. Vybavení pro udržení výuky na vysoké úrovni však není nejlevnější, a tak se naše škola zapojuje do evropských projektů. V rámci jednoho z projektů Zkvalitnění infrastruktury základních škol, se nám podařilo zmodernizovat počítačovou učebnu. Učebna slouží pro výuku především našim žákům, ale také žákům partnerských škol, které nás pravidelně navštěvují.