První den školního roku 2022/2023 Doporučený

Žáci se do školy vracejí ve čtvrtek 1. září 2022.
V tento den končí škola nejpozději v 9.30, a to podle následujícího rozpisu:

7.30 – otevření školy pro všechny žáky,
8.00-8.45 – žáci se svými třídními učiteli ve třídách (u žáků 1. a 2. ročníku jsou rodiče přítomni ve třídě),
9.00-9.30 – schůzka pro rodiče žáků 3.-9. ročníku (v případě nepřítomnosti rodiče si žák přinese domů všechny informace v písemné podobě).

Žáci odcházejí v 8.45 na školní hřiště.
Přítomného žáka lze samotného (bez rodiče) pustit ze školy před 9.30 jen na základě omluvenky.
V 9.30 se školní hřiště uzavírá a všichni žáci opouštějí budovu školy.
Školní družina v tento den není.
V pátek 2. září 2022 se vyučuje podle rozvrhu; školní družina funguje.