Doučování nás baví! Doporučený

Základní škola Martina Luthera je svým projektem Doučování nás baví! zapojena do realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.