Vstup do školy Doporučený

Rodiče a třetí osoby vstupují do školy pouze v nutných případech, a to maximálně do prostoru vrátnice, popř. sekretariátu.
Žádáme rodiče, aby věci, které přinášejí svým dětem, nechávali na vrátnici, do dalších prostor školy nebudou v době výuky/přestávky vpuštěni.
Netýká se rodičů, kteří doprovázejí/vyzvedávají své děti do/z MŠ Klubíčko ve vymezených časech. Tito rodiče jdou nejkratší cestou. Stejná výjimka platí pro rodiče účastníků školní družiny.
Důvodem je zajištění bezpečnostních pravidel.
Děkujeme.