Probírané učivo Doporučený

Od 1. března naleznou žáci ve svém rozvrhu hodin v systému Škola OnLine detailní rozpis činností, které se v hodině probíraly.
Stačí kurzorem najet na buňku s předmětem a uvidíte popis toho, co žáci s vyučujícím v hodině probírali, která cvičení v učebnici/pracovním sešitě byla řešena.
V případě absence získáte přehled o učivu, které si máte doplnit. Výhodou je to, že na zameškaném učivu pracujete průběžně.
Děkujeme!