Informace k přijímacímu řízení Doporučený

Na tomto odkazu naleznou rodiče a žáci informace k přijímacím zkouškám, které se uskuteční ve školním roce 2021/2022.