Návrat žáků do školy Doporučený

Vážení rodiče, děkujeme, že věnujete pozornost aktuálním opatřením, která souvisejí s:
- návratem z ciziny (případná karanténa/negativní test/doporučení KHS),
- rouškami v budově školy,
- podezřením na COVID-19 a jiné onemocnění.

Ve škole platí:

- zvýšená dezinfekce rukou,
- dodržování hygienických pravidel (větrání, dezinfekce společných zařízení, úklid s použitím dezinfekčních prostředků…),
- zamezení vstupu nemocných žáků,
- zamezení vstupu do školy před 7.30,
- vymezení prostoru pro žáky, u kterých se v průběhu školního dne projeví jakékoli příznaky onemocnění,
- omezení vstupu rodičů a jiných osob do budovy školy (souvisí však s bezpečností jako takovou),
- nošení roušek v prostorách školy podle znění aktuálního opatření.

Žáci školy budou s novými i stávajícími pravidly vždy seznámeni.
Zároveň bude omezena účast tříd na mimoškolních akcích.
Budeme dbát, aby v případě shromažďování žáků v prostorách školy byl vytvořen dostatečný rozestup mezi třídami/odděleními (obědy, přestávky, školní bohoslužba, školní družina).
V prvních dnech školního roku dojde se žáky ke zhodnocení distančního vzdělávání za období březen-červen 2020, zároveň si tak učitelé upraví výukové plány, aby mohlo dojít k realizaci neprobraného učiva, aby mohlo dojít k vytvoření plánů pro vyrovnání znalostí u všech žáků a v neposlední řadě, aby se žáci po návratu zpět do školy mohli co nejlépe adaptovat.
Rovněž se žáci se svými učiteli zaměří na strategii a pravidla distančního vzdělávání, pokud by v průběhu školního roku opět nastalo.

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021.

Mimořádné opatření - MZČR.

 

Designed by tirachardz / Freepik