První den školního roku 2020/2021 Doporučený

Žáci se do školních lavic vracejí v úterý 1. září 2020. V tento den trvá škola pro všechny žáky maximálně do 9.45, a to podle následujícího rozpisu:

7.30 – otevření školy pro žáky,
7.40-8.45 – přivítání žáků třídními učiteli ve třídách – bez rodičů (netýká se žáků 1. ročníku, tam jsou rodiče přítomni ve třídách),
8.45-9.30 – žáci 2.-9. ročníku odcházejí na školní dvůr,
9.00-9.30 – informační schůzka pro rodiče žáků 2.-9. ročníku (v případě nepřítomnosti rodiče si žák přinese domů všechny informace v písemné podobě).

Rodič si své dítě může po skončení první vyučovací hodiny (v 8.45) osobně vyzvednout ve třídě, nebo kdykoliv na školním dvoře; žáka lze ze školy také pustit na základě omluvenky.
V 9.30 se školní hřiště uzavírá a všichni zbylí žáci opouštějí budovu školy.
Školní družina v tento den není.
Ve středu 2. září 2020 se vyučuje standardně podle rozvrhu; školní družina funguje.